Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vidējās izglītības programmās paredzēts, ka ikvienam ģimnāzistam laikā no 10 . – 11. klasei jāizstrādā un jāaizstāv viens zinātniski pētnieciskais darbs.

Ieteikumi un padomi ZPD izstrādē