vide2017 small21.03. skolas zālē notika pasākums “Šodiena rītdienai” par vides resursu taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu. Pasākumā bija iespēja piedalīties novada skolu 7.-8. klašu skolēnu grupām un skolēnu vecākiem.

vvs2.decembrī Island Hotel konferenču zālē notika Slimību un profilakses un kontroles centra organizētais seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo skolu koordinatoriem par negatīvā stresa mazināšanu un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu. Tikšanās pirmajā daļā uzrunu teica Slimību profilakses un kontroles centra direktore Iveta Gavara.

Informēju, 8.decembrī 18.00 ģimnāzijas notiks Slimību profilakses un kontroles centra finansēts izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem.

Pirmsākumi šai piemiņas dienai radās 1988. gadā ar mērķi mazināt sabiedrības aizspriedumus un naidu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem.
HIV infekcija ir hroniska, lēni progresējoša infekcijas slimība, kuru izraisa cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV), kas, nonākot organismā, lēnām sagrauj cilvēka imūno sistēmu. Ar šo vīrusu inficētu cilvēku sauc par: HIV – inficētu; HIV– seropozitīvu vai HIV vīrusa nēsātāju.

4. novembrī GNVĢ notika Slimību profilakses un kontroles centra organizētais seminārs skolu pedagogiem par profesionālo izdegšanu un ņirgāšanās profilaksi skolēnu vidū. Seminārā piedalījās arī 7 ģimnāzijas pedagogi. Psihiatre Inga Zārde uzskatāmi stāstīja par psihoemocionālās veselības un labklājības kritērijiem, stresa fizioloģiju. Lektore izskaidroja profesionālās izdegšanas veidošanās procesus un dažādās izpausmes. Kopīgi pārrunājām profesionālās izdegšanas ietekmi un sekas uz darba procesu. Psihiatre ieteica, kādi profesionālās izdegšanas profilakses pasākumi realizējami jebkuram pedagogam, lai saglabātu emocionālo līdzsvaru un nepasliktinātos darba kvalitāte.