22. novembrī ģimnāzijā viesojās Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes zieds” jaunatnes lietu speciālists, reproduktīvās veselības eksperts Gatis Pavārs. Ar viņu tikās desmitās un vienpadsmitās b klases audzēkņi, kā arī 12. kl. zēni, lai nepiespiestā gaisotnē runātu par tiem ikdienā neērtajiem jautājumiem, kas skar seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītās tiesības. Šai pat laikā 12. klases meitenēm bija iespēja runāties ar mūsu novada ārsti ginekoloģi Jolantu Mazūri.

videserudiits small18. oktobrī Smiltenē norisinājās “Vides erudīta” pusfināls. Konkursa jautājumi sarežģītāki un spēle spraigāka. Kopā ar komandu bija erudīcija un veiksme.

esidroshs small13. oktobrī 7.a klases skolēni Linda, Dārta, Keita, Valdis un Endijs piedalījās konkursa 7.-8. klašu skolēniem “Esi drošs  - neesi pārdrošs!” pusfinālā Iekšlietu ministrijā.  Konkursa jautājumus un uzdevumus bija sagatavojuši   “Latvijas gāze”, “Sadales tīkli”, “Latvijas Valsts policija” , “Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienests” un  “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests”, “Līvu akvaparks”. Visi uzdevumi bija saistīti ar drošību ikdienā dažādās dzīves situācijās. Pasākuma laikā skolēni varēja parādīt  savas zināšanas un arī apgūt ko jaunu, jo bija interesanta prezentācija par elektromontieru darbu un drošību, darbojoties ar elektrību.

vides sm

27.septembrī  mūsu skolas divas komandas, kurās darbojās Bruno (12.b) , Georgs (11.b),  Klinta ( 10) un  Kārlis, Karīna, Elīna I. ( 10.klase) piedalījās, Re:TV spēlē „Vides erudīts”.

Mūsu skolā Eiropas mobilitātes nedēļas laikā (no 16. septembra)  7.-9. klasēs tika runāts par transporta kaitīgo ietekmi uz vidi. Jaunieši tika mudināti pārvietoties videi draudzīgāk. Savas idejas par videi draudzīgo pārvietošanos jaunieši pauda, veidojot plakātus.