vides sm

27.septembrī  mūsu skolas divas komandas, kurās darbojās Bruno (12.b) , Georgs (11.b),  Klinta ( 10) un  Kārlis, Karīna, Elīna I. ( 10.klase) piedalījās, Re:TV spēlē „Vides erudīts”.

Mūsu skolā Eiropas mobilitātes nedēļas laikā (no 16. septembra)  7.-9. klasēs tika runāts par transporta kaitīgo ietekmi uz vidi. Jaunieši tika mudināti pārvietoties videi draudzīgāk. Savas idejas par videi draudzīgo pārvietošanos jaunieši pauda, veidojot plakātus.

drosiba interneta smallMūsu skolas jaunieši tika aicināti iesastīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) izsludinātajā  konkursā skolēniem, veidot plakātus par vardarbību interneta vidē. Informātikas skolotāja Zinta Beļajeva un vizuālās mākslas skolotāja Marta Balode savos mācību priekšmetos kopā ar jauniešiem apsprieda iespējamās plakātu idejas un rosināja jauniešus veidot tēmai atbilstošus, darbus. Vairāki darbi tika nosūtīti konkursa organizatoriem. Plakāti tiks izvietoti skolas ēdnīcā, lai ar  atspoguļoto  informāciju uzrunātu, izglītotu  sabiedrību.

vide2017 small21.03. skolas zālē notika pasākums “Šodiena rītdienai” par vides resursu taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu. Pasākumā bija iespēja piedalīties novada skolu 7.-8. klašu skolēnu grupām un skolēnu vecākiem.

vvs2.decembrī Island Hotel konferenču zālē notika Slimību un profilakses un kontroles centra organizētais seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo skolu koordinatoriem par negatīvā stresa mazināšanu un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu. Tikšanās pirmajā daļā uzrunu teica Slimību profilakses un kontroles centra direktore Iveta Gavara.