Eiropas mobilitātes nedēļā, kura Latvijā notiek vienlaicīgi ar Latvijas olimpisko nedēļu, ģimnāzijas audzēkņi tika iesaistīti dažādās aktivitātēs.
Šīs nedēļas laikā katrs klases kolektīvs izveidoja plakātu, kurā tika atspoguļots cilvēkam nepieciešamais ikdienā, lai viņš varētu justies vesels, emocionāli un garīgi apmierināts ar sevi. Par idejas pamatu skolēni izmantoja dažādos, cilvēkam nepieciešamos veselības aspektus – fizisko veselību, garīgo veselību, sociālo veselību, vides veselību, personības veselību, garīgo veselu, emocionālo veselību. Tie ir arī ģimnāzijas- veselību veicinošas skolas, darbības virzienu pamati. Plakātus var apskatīt skolas ēdnīcā.

Eiropas mobilitātes nedēļa