Informēju, 8.decembrī 18.00 ģimnāzijas notiks Slimību profilakses un kontroles centra finansēts izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem.

Pirmsākumi šai piemiņas dienai radās 1988. gadā ar mērķi mazināt sabiedrības aizspriedumus un naidu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem.
HIV infekcija ir hroniska, lēni progresējoša infekcijas slimība, kuru izraisa cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV), kas, nonākot organismā, lēnām sagrauj cilvēka imūno sistēmu. Ar šo vīrusu inficētu cilvēku sauc par: HIV – inficētu; HIV– seropozitīvu vai HIV vīrusa nēsātāju.

4. novembrī GNVĢ notika Slimību profilakses un kontroles centra organizētais seminārs skolu pedagogiem par profesionālo izdegšanu un ņirgāšanās profilaksi skolēnu vidū. Seminārā piedalījās arī 7 ģimnāzijas pedagogi. Psihiatre Inga Zārde uzskatāmi stāstīja par psihoemocionālās veselības un labklājības kritērijiem, stresa fizioloģiju. Lektore izskaidroja profesionālās izdegšanas veidošanās procesus un dažādās izpausmes. Kopīgi pārrunājām profesionālās izdegšanas ietekmi un sekas uz darba procesu. Psihiatre ieteica, kādi profesionālās izdegšanas profilakses pasākumi realizējami jebkuram pedagogam, lai saglabātu emocionālo līdzsvaru un nepasliktinātos darba kvalitāte.

Lāčplēša dienā ģimnāzijā, kā ierasts, norisinājās “Milžu cīņas”. Paralēli tautas bumbas un rokas bumbas sacensībām aerobikas zālē norisinājās pirmās palīdzības sacensības. Katras klases komandai bija iespējas parādīt savas zināšanas, kā rīkoties situācijā, ja līdzcilvēks ir bezsamaņā.

ekoskola9.novembrī 7.-9. klašu skolēnu grupa viesojās pilsētas 1.bērnudārzā. Bērnudārza vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova uzaicināja piedalīties Ekoskolu globālās rīcības dienās, kuras Ekoskolu projekta ietvaros notika visā Latvijā.