22. novembrī ģimnāzijā viesojās Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes zieds” jaunatnes lietu speciālists, reproduktīvās veselības eksperts Gatis Pavārs. Ar viņu tikās desmitās un vienpadsmitās b klases audzēkņi, kā arī 12. kl. zēni, lai nepiespiestā gaisotnē runātu par tiem ikdienā neērtajiem jautājumiem, kas skar seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītās tiesības. Šai pat laikā 12. klases meitenēm bija iespēja runāties ar mūsu novada ārsti ginekoloģi Jolantu Mazūri.

“Papardes zieds” ir nevalstiskā organizācija, kas strādā ar seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, veicinot diskusiju un izpratni par šiem jautājumiem sabiedrībā. Skolēniem bija iespēja iepazīties arī ar šīs organizācijas būtību un darbības jomām. Kā norādīts tās mājaslapā, tad biedrības mērķis ir panākt, “lai cilvēki saprastu, ka seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumi ir tikpat būtiski, cik izglītība un veselība vispār”. Abpusēji ieinteresētās sarunās laiks paskrēja nemanot, apliecinot, ka neformālās izglītības metodes un aktivitātes patiesi ir piemērotākais veids, kā runāt par šāda veida jautājumiem. Paldies nodarbību vadītājam Gatim Pavāram un dakterei Jolantai Mazūrei par saturīgi pavadīto laiku un prasmi nodot jauniešiem šīs svarīgās zināšanas un prasmes.

  • foto001
  • foto002
  • foto003
  • foto004
  • foto005