27. marta rīts sākās ar kārtējo skolas sanāksmi. Tā ir laba iespēja katram uzzināt par tām aktivitātēm, kurās ārpus mācību stundām iesaistās ģimnāzijas audzēkņi. Trūka vienīgi divpadsmito, jo viņiem pēc svešvalodu centralizētā eksāmena nokārtošanas šī ir brīvdienu nedēļa.

Informēju, 8.decembrī 18.00 ģimnāzijas notiks Slimību profilakses un kontroles centra finansēts izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem.

Vecāku kopsapulces darba materiāli

Informatīvs materiāls vecākiem par iespējām sekot līdzi bērna sekmēm no www.uzdevumi.lv

Vecāku kopsapulce š.g. 30. augustā plkst. 18.00 skolas aktu zālē.