Vecāku kopsapulce 30. augustā plkst. 18.00 skolas aktu zālē.

19. aprīlī mūsu skolas zālē pulcējās 6. klašu skolēnu vecāki.

27. marta rīts sākās ar kārtējo skolas sanāksmi. Tā ir laba iespēja katram uzzināt par tām aktivitātēm, kurās ārpus mācību stundām iesaistās ģimnāzijas audzēkņi. Trūka vienīgi divpadsmito, jo viņiem pēc svešvalodu centralizētā eksāmena nokārtošanas šī ir brīvdienu nedēļa.

Informēju, 8.decembrī 18.00 ģimnāzijas notiks Slimību profilakses un kontroles centra finansēts izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem.

Vecāku kopsapulces darba materiāli