Vienu sestdienu katrā mēnesī no oktobra līdz aprīlim ir iespēja doties pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu par pasauli mums apkārt. Šo iespēju mums piedāvā Jauno ģeogrāfu skola(JĢS). Tā darbojās jau 43. gadu, bet pirms divdesmit gadiem tika izveidota arī Vidzemes jauno ģeogrāfu skola (VJĢS), kas savu darbību koncentrējusi Valmierā, bet katru gadu praktizē arī vienu izbraukuma kārtu citā Vidzemes pilsētā. Jau vairākus gadus arī mūsu novada skolēniem vecumā no 7.-12. klases tiek dota iespēja vienreiz mēnesī apmeklēt VJĢS. Viss, kas vajadzīgs, lai piedalītos:

vēlme uzzināt kaut ko jaunu,
1.50 euro, kas ir ziedojums žūrijai, kurā pārsvarā ir LU ģeogrāfijas fakultātes studenti.

Lai veicinātu bērnu drošību, Valsts policija katru gadu organizē plašus preventīvus pasākumus, izglītojošas aktivitātes un drošības dienas skolās. Šai nolūkā 8. novembrī Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Kristīne Sidorova, lai runātu ar skolēniem par visdažādākajām tēmām, kas visas saistītas ar skolēnu drošību. Nodarbības notika pa klašu grupām.

Vecāku kopsapulce 30. augustā plkst. 18.00 skolas aktu zālē.

19. aprīlī mūsu skolas zālē pulcējās 6. klašu skolēnu vecāki.

27. marta rīts sākās ar kārtējo skolas sanāksmi. Tā ir laba iespēja katram uzzināt par tām aktivitātēm, kurās ārpus mācību stundām iesaistās ģimnāzijas audzēkņi. Trūka vienīgi divpadsmito, jo viņiem pēc svešvalodu centralizētā eksāmena nokārtošanas šī ir brīvdienu nedēļa.