1. septembris Zinību diena – atkalredzēšanās prieks.

Lāpu gājiens uz Brīvības pieminekli Lāčplēša dienā - pārmantota tradīcija no komercskolas laikiem. Mūsu, kā tautas, vienotības brīdis.

Novembra "Milžu cīņas" - gan intelektuālā, gan fiziskā spēka apliecināšana un pārbaude.

Svētku koncerts veltīs 18. novembrim - LR proklamēšanas dienai – svinīgs, patriotisku jūtu pilns brīdis.

Adventes laiks – kluss gaidīšanas laiks.

Ziemassvētku balle - mīļi, piepildīti, krāšņi svētki mūsu skolā.

Sporta dienas – iespēja sevi apliecināt klašu un individuālajās sacensībās.

Skolas Karoga svētki - brīdis, kad paceļam acis augšup un jūtam - kādi spēki, kas ieausti karogā, mums palīdz.

12. klašu skolēnu Žetonu vakars – pēdējais mirklis pirms skolas beigšanas, kad ir iespēja parādīt vecākiem un skolotājiem visu labo, kas ir skolas laikā iegūts.

Rūsiņa dzimšana diena aprīlī - draugi tuvu un tālu.

Mātes dienai veltīts koncerts – sirsnīgs un mīļš brīdis kopā ar savām māmiņām.

9. un 12. klašu skolēnu Pēdējais zvans un izlaidumi - apziņa, ka šis ir tavs laiks, tavs spēks, tavs ceļš.

Kora "Silver" vārda došanas svētki - dziesma, ar ko tu sācies...

Gada balle - atskats uz vienā gadā piedzīvotām krāsām, smaržām un attiecībām.

Ģimnāzijas dzimšanas diena 1. augustā - te ir mūsu sākums.