Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 2015./2016. m.g. pirmā semestra aktivitātes Junior Achievement Latvija programmu ietvaros

2009./2010. mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzija iesaistījās biznesa izglītības biedrībā Junior Achievement Latvija (JAL). Šīs programmas ietvaros skolēniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot sevī uzņēmējdarbības spējas. JAL piedāvā konkursus skolēniem: Skolēnu mācību uzņēmums (SMU), Reklāmas konkurss „Cita Holivuda”, Biznesa plānu konkurss, Mazais biznesmenis, Ēnu diena, un seminārus skolotājiem, kā arī mācību materiālus ekonomikas un sociālo zinību stundām (vairāk info: www.jal.lv).