Drukāt
Skatīts: 2586

Vecāku padome pateicas visām ģimenēm, kuras jau ir ziedojušas naudas līdzekļus skolai šajā mācību gadā! Mēs ceram uz Jūsu izrādīto sapratni un atsaucību arī turpmāk, jo kopā mēs varam uzdāvināt pēc iespējas lielāku skolā iešanas prieku saviem bērniem, ja atbalstīsim ar saviem ziedojumiem to, ko papildus izglītošanās minimumam piedāvā mūsu skola.

Ar Jūsu sniegto atbalstu šajā mācību gadā tiek atbalstītas sekojošas aktivitātes:
1)    Bibliotēkas grāmatu iegāde;
2)    Skolas pasākumu organizēšana, noformēšana un balvu iegāde skolēniem;
3)    Skolas avīzes “Skats” izdošana;
4)    Sporta inventāra iegāde un atjaunošana.

Ziedojumus varat maksāt pie skolas dežurantes vai pārskaitīt uz kādu no kontiem:
SEB bankā (kods UNLALV2X) konts Nr. LV46UNLA0050014339921
Citadele bankā (kods PARXLV22) konts Nr. LV84PARX0012592250003.
Lūgums norādīt bērna uzvārdu, vārdu un klasi, ziedojuma periodu.