Nākamā  vecāku padomes sēde notiks 2015. gada 2. decembrī pl. 17.30  127. kabinetā.