Drukāt
Skatīts: 2080

Vecāku Padome sveic vecākus ar jaunā mācību gada sākumu, vēlot labu savstarpējo sapratni Jums ar Jūsu bērniem un, protams, labas sekmes mācību priekšmetu apguvē un eksāmenu kārtošanā Jūsu bērniem!!!
Jaunajā 2016./2017. mācību gadā vecāku padome turpinās darbu jaunā sastāvā, galveno uzsvaru liekot uz ziedojumu vākšanas organizēšanu un saziedoto līdzekļu saprātīgu izlietošanu.


Ziedojuma līdzekļus skolai varat ziedot, tos iemaksājot pie skolas dežurantes skaidrā naudā, vai arī pārskaitot uz kādu no norādītajiem kontiem:
Saņēmējs: Gulbenes novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116327
Konti:
SEB banka Nr. LV46UNLA0050014339921
Banka Citadele Nr. LV84PARX0012592250003
Papildinformācija: līdzdalības ziedojums GNVĢ par …… klases skolnieci/ku (skolēna Vārds Uzvārds) 2016./2017. māc.g.