Vecāku Padome sveic vecākus ar jaunā mācību gada sākumu, vēlot labu savstarpējo sapratni Jums ar Jūsu bērniem un, protams, labas sekmes mācību priekšmetu apguvē un eksāmenu kārtošanā Jūsu bērniem!!!
Jaunajā 2016./2017. mācību gadā vecāku padome turpinās darbu jaunā sastāvā, galveno uzsvaru liekot uz ziedojumu vākšanas organizēšanu un saziedoto līdzekļu saprātīgu izlietošanu.

Vecāku padome pateicas visām ģimenēm, kuras jau ir ziedojušas naudas līdzekļus skolai šajā mācību gadā! Mēs ceram uz Jūsu izrādīto sapratni un atsaucību arī turpmāk, jo kopā mēs varam uzdāvināt pēc iespējas lielāku skolā iešanas prieku saviem bērniem, ja atbalstīsim ar saviem ziedojumiem to, ko papildus izglītošanās minimumam piedāvā mūsu skola.

Nākamā  vecāku padomes sēde notiks 2015. gada 2. decembrī pl. 17.30  127. kabinetā.

2015. gada 7.oktobra vecāku padomes sēdē izvirzītās prioritātes ziedojumu līdzekļu naudas izlietojumam: