EAC - European Active Citizenship - skolu sadarbības tīkls, ko organizē CESES – Centro Europa Per La

...

Comenius apakšprogramma

Euroweek ir skolu sadarbības tīkls, kurā piedalās viena skola no katras Eiropas Savienības valsts.

...

Starptautisks projekts „Euroweek”, kā jau katru gadu, norisinās cituviet. Šogad septembrī astoņiem

...

Gatavojoties projekta Euroweek norisei mūsu skolā 2015. gada rudenī, ir izveidots informatīvs

...