• Biruta Rukmane, krievu valoda, latviešu valoda, sociālās zinības 5.-7.kl., audzinātāja 6. c kl.
 • Baiba Dzērve, latviešu valoda 5.-6.kl., audzinātāja 6. b kl.
 • Aija Ūdre, sākumskola, audzinātāja 6. a kl. un 2. b kl.
 • Inese Gabrāne, vizuālā m. 1.-6.kl., audzinātāja 5. c kl.
 • Sarmīte Gobiņa sports 1.-6.kl., audzinātāja 5. b kl.
 • Diāna Bojāre, matemātika 5.-6.kl., audzinātāja 5. a kl.
 • Sarmīte Ieleja, sākumskola, interešu izglītība, audzinātāja 4. b kl.
 • Lienīte Leišavniece, sākumskola, audzinātāja 4. a kl.
 • Laura Zommere, sākumskola, audzinātāja 3. b kl.
 • Velga Kočāne, sākumskola, audzinātāja 2. a kl.
 • Liena Silauniece, sākumskola, audzinātāja 1. d kl.
 • Maira Miķelsone, sākumskola, audzinātāja 1. c kl.
 • Vija Andževa, sākumskola, audzinātāja 1. b kl.
 • Aija Miķelsone, sākumskola, audzinātāja 1. a kl.
 • Irēna Aizpure, sports 1.-6.kl.
 • Inga Anča, sports 1.-4.kl., interešu izglītība, pedagoga palīgs
 • Palmīra Gailīte, kristīgā mācība 1.-3.kl.
 • Andris Dzērve, mājturība un tehnoloģijas 5.-6.kl.
 • Ruta Jansone, direktora vietniece, matemātika 5.klase, 
 • Vita Poiša, mūzika 1.-5.kl., interešu izglītība
 • Ingrida Sebre, Latvijas un pasaules vēsture 6.kl.
 • Lāsma Skopāne, angļu val. 1.-5.kl.
 • Līga Seņkāne, logopēds
 • Iveta Zviedriņa, sociālais pedagogs
 • Zane Meiere, interešu izglītība
 • Gorodko Grigorijs, interešu izglītība
 • Dina Markova, interešu izglītība
 • Vents Štrombers, interešu izglītība
 • Aina Puste angļu valoda, audzinātāja 7. b. kl.
 • Kristīne Slica, audzinātāja 7. c. kl.
 • Baiba Ozoliņa-Maltavniece mūzika 7. - 10. kl., 12. kl., audzinātāja 11. a kl.
 • Inese Amantova bibliotekāre, audzinātāja 12. klasei
 • Maija Skopāne direktores vietniece metodiskajā darbā, ZPD 11. kl
 • Aleksandra Birkova angļu valoda 10. - 12. kl.
 • Evija Grunte angļu valoda 7. -  9. kl.
 • Ingrīda Zelča angļu valoda 7. -  9. kl., audzinātāja 9. b. kl.
 • Ināra Ločmele ģeogrāfija 7. - 9. kl., 11. kl
 • Ilze Kalve vēsture  7.  - 11. kl., politika un tiesības 12. kl.
 • Rita Revenko matemātika 9., 11., 12. kl., audzinātāja 7. a kl.
 • Lidija Ķeķere direktore, matemātika 10. kl.
 • Iveta Zvaigzne, direktores vietniece, latviešu valoda 10. kl.
 • Jānis Strods datorika padziļināti 7. - 9. kl.
 • Dina Tiltiņa informātika 7. - 9. kl., sociālās zinības 7. kl., audzinātāja 8. a. kl.
 • Zinta Beļajeva direktores vietniece, informātika 10., 11. kl., sākumskola, audzinātāja 3. a kl.
 • Anita Putna vācu valoda 7. -12. kl.
 • Solvita Vīcupa-Ulme sports 7. - 12. kl., audzinātāja 10. b klasei
 • Līga Silauniece ķīmija 8. - 12. kl. audzinātāja 9. a klasei
 • Ārija Vīcupe krievu valoda 7., 8., 9., 11., 12. kl.
 • Inita Zemniece krievu valoda 7. - 12. kl., audzinātāja 10. a klasei
 • Maija Suntaža, krievu valoda 10. kl.
 • Aiga Vagule, direktores vietniece, matemātika 10. kl.
 • Ingrīda Jasinska, bioloģija 7. - 10. kl., audzinātāja 8. b. kl.
 • Dzidra Sjomkāne, bioloģija 11., 12. kl.
 • Dzintars Ziediņš, direktores vietnieks, mājturība un tehnoloģijas 7. - 9. kl., tehniskā grafika 12. kl.
 • Zigrīda Širaka, latviešu valoda un literatūra 8., 11., 12.a. kl.
 • Ilunda Reihlere, latviešu valoda un literatūra 7.,  9., 10., 12. kl., audzinātāja 11. b klasei
 • Sandra Aldere, psiholoģija 10., 11. kl.
 • Santa Kreišmane, ekonomika 11.-12.kl.
 • Jānis Ļoļāns, matemātika 8.klase
 • Arta Katane, sociālais pedagogs
 • Aigars Poišs, programmēšanas pamati 10. - 12. kl.
 • Sandis Kalējs, fizika 10. - 12. kl.
 • Marta Balode, vizuālā māksla 7. - 10. kl., mājturība 7. - 9. kl.
 • Renārs Biezais, matemātika 7.kl.
 • Dace Freimane, interešu izglītība
 • Daiga Tipāne, interešu izglītība
 • Edīte Zaube, karjeras konsultante