• Baiba Ozoliņa Maltavniece mūzika 7. - 10. kl., 12. kl., audzinātāja 10.a klasei
 • Inese Amantova bibliotekāre, audzinātāja 11. klasei
 • Maija Skopāne direktores vietniece metodiskajā darbā, ZPD 11. kl, audzinātāja 12.a klasei
 • Ilze Vanaga direktores vietniece audzināšanas darbā
 • Aleksandra Birkova angļu valoda 10. - 12. kl.
 • Evija Grunte angļu valoda 7. -  9. kl.
 • Ingrīda Zelča angļu valoda angļu valoda 7. -  9. kl.
 • Simona Sniķe ekonomika 11. kl.
 • Ināra Ločmele ģeogrāfija 7. - 9. kl., 11. kl
 • Ilze Kalve vēsture  7.  - 11. kl., politika un tiesības 12. kl.
 • Rita Revenko matemātika 9., 11., 12. kl
 • Lidija Ķeķere direktore, matemātika 10. kl.
 • Iveta Zvaigzne latviešu valoda 10. kl.
 • Aiva Igaune matemātika 7. - 9. kl., audzinātāja 8.b klasei
 • Dina Tiltiņa informātika 7. - 9. kl., sociālās zinības 7. kl., audzinātāja 7.a klasei
 • Zinta Beļajeva informātika 10., 11. kl.
 • Anita Putna vācu valoda 7. -12. kl.
 • Solvita Vīcupa sports 7. - 12. kl., audzinātāja 9.b klasei
 • Līga Silauniece ķīmija 8. - 12. kl. audzinātāja 8.a klasei
 • Ārija Vīcupe krievu valoda 7., 8., 9., 11., 12. kl.
 • Inita Zemniece krievu valoda 7. - 12. kl., audzinātāja 9.a klasei
 • Maija Suntaža krievu valoda 10. kl.
 • Aiga Vagule mācību pārzine, matemātika 10. kl., audzinātāja 12.b klasei
 • Ingrīda Jasinska bioloģija 7. - 10. kl., audzinātāja 7. klasei
 • Dzidra Sjomkāne bioloģija 11., 12. kl.
 • Dzintars Ziediņš direktora vietnieks, mājturība un tehnoloģijas 7. - 9. kl., tehniskā grafika 12. kl.
 • Zigrīda Širaka latviešu valoda un literatūra 8., 11., 12.a. kl.
 • Ilunda Reihlere latviešu valoda un literatūra 7.,  9., 10., 12. kl., audzinātāja 10.b klasei
 • Sandra Aldere psiholoģija 10., 11. kl.
 • Arta Katane sociālais pedagogs
 • Aigars Poišs programmēšanas pamati 10. - 12. kl.
 • Sandis Kalējs fizika 10. - 12. kl.
 • Marta Balode vizuālā māksla 7. - 10. kl., mājturība 7. - 9. kl.
 • Biruta Pjalkovska interešu izglītība