• Baiba Ozoliņa Maltavniece mūzika 7. - 9. kl., 10., 12. kl.
 • Inese Amantova bibliotekāre, audzinātāja 10. klasei
 • Maija Skopāne direktores vietniece metodiskajā darbā, ZPD 11.kl, audzinātāja 11. a klasei
 • Aleksandra Birkova angļu valoda 10. - 12. kl.
 • Evija Grunte angļu valoda 7.b, 9.b kl.
 • Ingrīda Zelča angļu valoda 8.a, 9.a, 11., 12. kl., audzinātāja 11.b klasei
 • Simona Sniķe ekonomika 11. kl., audzinātāja 12. b klasei
 • Ināra Ločmele ģeogrāfija 7. - 9. kl., 11.kl
 • Ilze Kalve vēsture  7.  - 12. kl.
 • Rita Revenko matemātika 8.b, 10., 11., 12.kl
 • Lidija Ķeķere matemātika 12.b kl.
 • Sabīne Rutka angļu valoda 7.ab, 8.a, 9.b kl., audzinātāja 8.a kl.
 • Inguna Ludborža matemātika 7. - 9. kl., audzinātāja 7.b klasei
 • Dina Tiltiņa informātika 7. - 9. kl., sociālās zinības 7. - 9. kl.
 • Zinta Beļajeva informātika 10., 11. kl.
 • Anita Putna vācu valoda 7.a, 8., 9.a, 10. - 12. kl.
 • Solvita Vīcupa sports 7. - 12. kl.
 • Līga Silauniece ķīmija 8. - 12. kl. audzinātāja 7.a klasei
 • Ārija Vīcupe krievu valoda 8.b, 9., 10., 12. kl.
 • Sofija Svikša krievu valoda 7., 8., 11. kl.
 • Ligita Zitāne latviešu valoda un literatūra 11.b kl.
 • Ingrīda Jasinska bioloģija 7. - 10. kl., audzinātāja 12.a klasei
 • Dzidra Sjomkāne bioloģija 12. kl.
 • Valentīna Stepanova krievu valoda 9.b. 11., 12. kl.
 • Dzintars Ziediņš mājturība un tehnoloģijas 7. - 9. kl., tehniskā grafika 12. kl.
 • Zigrīda Širaka latviešu valoda un literatūra 7.ab., 9.a, 10., 11.a kl., audzinātāja 9.a klasei
 • Ilunda Reihlere latviešu valoda un literatūra 8.ab, 12.ab kl., vēsture 9.b kl., audzinātāja 9.b klasei
 • Sandra Aldere psiholoģija 10., 11. kl.
 • Arta Katane sociālais pedagogs
 • Aigars Poišs programmēšanas pamati 10. - 11. kl.
 • Jānis Svikša fizika 10. - 12. kl.
 • Lina Veselova fizika 8. - 9. kl.
 • Anda Sprudzāne-Cakula 11. kl. bioloģija, audzinātāja 8.b. kl.
 • Marta Balode vizuālā māksla 7. - 9. kl., mājturība 7. - 9. kl.
 • Biruta Pjalkovska interešu izglītība