• Birtuta Rukmane krievu valoda, audzinātāja 6. c kl.
 • Baiba Dzērve latviešu valoda, audzinātāja 6. b kl.
 • Aija Ūdre, audzinātāja 6. a kl. un 2. b kl.
 • Inese Gabrāne, audzinātāja 5. c kl.
 • Sarmīte Gobiņa sports, audzinātāja 5. b kl.
 • Diāna Bojāre, audzinātāja 5. a kl.
 • Sarmīte Ieleja, audzinātāja 4. b kl.
 • Lienīte Leišavniece, audzinātāja 4. a kl.
 • Laura Zommere, audzinātāja 3. b kl.
 • Velga Kočāne, audzinātāja 2. a kl.
 • Liena Silauniece, audzinātāja 1. d kl.
 • Maira Miķelsone, audzinātāja 1. c kl.
 • Vija Andževa, audzinātāja 1. b kl.
 • Aija Miķelsone, audzinātāja 1. a kl.

 

 • Aina Puste angļu valoda, audzinātāja 7. b. kl.
 • Kristīne Slica, audzinātāja 7. c. kl.
 • Baiba Ozoliņa-Maltavniece mūzika 7. - 10. kl., 12. kl., audzinātāja 11. a kl.
 • Inese Amantova bibliotekāre, audzinātāja 12. klasei
 • Maija Skopāne direktores vietniece metodiskajā darbā, ZPD 11. kl
 • Aleksandra Birkova angļu valoda 10. - 12. kl.
 • Evija Grunte angļu valoda 7. -  9. kl.
 • Ingrīda Zelča angļu valoda 7. -  9. kl., audzinātāja 9. b. kl.
 • Ināra Ločmele ģeogrāfija 7. - 9. kl., 11. kl
 • Ilze Kalve vēsture  7.  - 11. kl., politika un tiesības 12. kl.
 • Rita Revenko matemātika 9., 11., 12. kl., audzinātāja 7. a kl.
 • Lidija Ķeķere direktore, matemātika 10. kl.
 • Iveta Zvaigzne latviešu valoda 10. kl.
 • Jānis Strods datortika padziļināti 7. - 9. kl.
 • Dina Tiltiņa informātika 7. - 9. kl., sociālās zinības 7. kl., audzinātāja 8. a. kl.
 • Zinta Beļajeva informātika 10., 11. kl., audzinātāja 3. a kl.
 • Anita Putna vācu valoda 7. -12. kl.
 • Solvita Vīcupa-Ulme sports 7. - 12. kl., audzinātāja 10. b klasei
 • Līga Silauniece ķīmija 8. - 12. kl. audzinātāja 9. a klasei
 • Ārija Vīcupe krievu valoda 7., 8., 9., 11., 12. kl.
 • Inita Zemniece krievu valoda 7. - 12. kl., audzinātāja 10. a klasei
 • Maija Suntaža krievu valoda 10. kl.
 • Aiga Vagule mācību pārzine, matemātika 10. kl.
 • Ingrīda Jasinska bioloģija 7. - 10. kl., audzinātāja 8. b. kl.
 • Dzidra Sjomkāne bioloģija 11., 12. kl.
 • Dzintars Ziediņš direktora vietnieks, mājturība un tehnoloģijas 7. - 9. kl., tehniskā grafika 12. kl.
 • Zigrīda Širaka latviešu valoda un literatūra 8., 11., 12.a. kl.
 • Ilunda Reihlere latviešu valoda un literatūra 7.,  9., 10., 12. kl., audzinātāja 11. b klasei
 • Sandra Aldere psiholoģija 10., 11. kl.
 • Arta Katane sociālais pedagogs
 • Aigars Poišs programmēšanas pamati 10. - 12. kl.
 • Sandis Kalējs fizika 10. - 12. kl.
 • Marta Balode vizuālā māksla 7. - 10. kl., mājturība 7. - 9. kl.