GNVĢ atbalsta biedrība „ SAVĒJIE”,
Skolas iela 10, Gulbene, LV-4401,
mob. 26155975; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

28.03.2012.

Cien. ______________________________________________________!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība „SAVĒJIE”  un ģimnāzijas kolektīvs aicina Jūs un Jūsu vadīto iestādi kļūt par mūsu mecenātu karjeras izglītības un/vai starptautiskās sadarbības  veicināšanas jomā un/vai mācību modernizācijas jomā.
Respektējot Jūsu iespējas, brīvo gribu un to, ka augsti kvalificēti darbinieki ir viens no pamatiem jebkurā biznesa darbības sfērā, vēlamies Jūs aicināt uz sadarbību. Mūsu skolā mācās 253 skolēni un strādā 30 skolotāji. Esam skola ar savām tradīcijām un mūsdienīgu skatījumu uz izglītības aktualitātēm un novitātēm, kā arī cenšamies dot stabilas pamatzināšanas, prasmes un iemaņas saviem skolēniem. Procentuāli lielākais vairums no absolventiem uzsāk studijas augstākajās mācību iestādēs (LU, RTU, RSU, LLU u.c.).
Skolēni sistemātiski veic zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), veido savus mācību uzņēmumus (SMU). Mums ir elastīga pieeja izglītības programmu izstrādē, akcentējot aktuālo ekonomikā, komerczinībās, valsts politikā un tiesību jomā, mācību procesa digitalizācijas nodrošināšanā, vecāku iesaistīšanā skolas procesos, kā arī aktīvi piedalāmies starptautiskajos projektos.
Tā kā skolēni ir motivēti nākotnē daudz sasniegt, skolas pedagoģiskais kolektīvs sadarbībā ar vecākiem uzsācis darbu pie jaunas pieejas veidošanas izglītības procesa organizācijā un mums ir nepieciešams atbalsts arī no citām struktūrām.
Mūsu sapnis, lai mūsu audzēkņi pēc skolas reālajā dzīvē  justos pārliecināti un zinoši jaunajās IT, būtu mērķtiecīgi darbībā, ar iniciatīvu un uzņēmību apveltīti.
Aicinām Jūsu uzņēmumu sadarboties karjeras izglītības jomā, jo šobrīd  izjūtam vajadzību pēc reālām darbībām: redzēt klātienē mūsdienīgu uzņēmumu,  saņemt speciālistu atbalstu, konsultējot skolēnus ZPD izstrādē, iziet vasaras prakses – skolēnu spēju, attieksmes un nākotnes profesijas izvēles pārbaudei.
Šobrīd esam uzsākuši gatavoties 2015. gadam, kad  prezidējošā valsts ES būs Latvija un mūsu skolā notiks starptautiskā projekta „Euroweek” – aktivitāžu nedēļa. Pārstāvniecība būs no  26 ES valstu skolām. Jūsu atbalts šī pasākuma organizēšanā mums būtu īpaši noderīgs.
Straujā tehnoloģijas attīstība un morāli novecojošā  mācību bāzi jau rada problēmas  pilnvērtīgai konkurētspējīgu skolēnu sagatavošanai darba tirgum. Meklējot iespējas, kā nākotnē sistemātiski atjaunot, papildināt mūsu skolas digitālo mācību bāzi, viena no iespējām ir lūgt Jūsu finansiālu atbalstu jaunāko ar skolu saistīto tehnoloģiju iegādei.
Mūsu atbalsta biedrība (Reģ.Nr.40008177842), kuras sastāvā ir vecāki, skolotāji, absolventi, vietējās sabiedrības pārstāvji, dibināta  2011. gada 5. maijā. Esam saņēmuši projekta apstiprinājumu skolas deju kopas „Rūsiņs” tautas tērpu iegādei. Šobrīd gatavojam projektu finanšu piesaistei, lai renovētu fizikas kabinetu un laboratoriju, lai sakārtotu WC, u.c.  Ar vietējiem sponsoriem labiekārtojam skolas apkārtni. 
Mūsu biedrība ar VID 2011. gada 8. decembra atzinumu Nr.22-2011/401 saņēma sabiedriskā labuma organizācijas statusu darbības jomā – labdarība.
Cerot uz sadarbību!
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas
atbalsta biedrības „ SAVĒJIE”  priekšsēdētāja  _______________ / Santa Kreišmane /

skolas Domes priekšsēdētājs                  _______________ / Andris Vējiņš /

direktore                                                _______________ / Lidija Ķeķere /