Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs Kabinets Laiks Laiks Laiks Laiks Laiks
Ligita   Zitāne  30.       12.30 -13.00  
Zigrīda  Širaka  19.   12.30 - 13.30 12.30 - 13.00    
Ilunda  Reihlere  33.   09.20 - 10.00
16.00 - 16.40
  16.00 - 16.40  
Aleksandra  Birkova  36.       15.50 - 16.50  
Evija  Grunte  24.     08.40 - 09.10    
Sabīne Rutka  26.     15.10 - 15.50    
Ingrīda  Zelča  35.   15.50 - 16.50   15.50 - 16.50  
Anita  Putna  40.     16.00 - 17.00     
Ārija Vīcupe  23.     15.05 - 15.55   14.15 - 15.15 
Sofija  Svikša  34.   12.30 - 13.00 12.30 - 13.00    
Valentīna  Stepanova  30.     16.00 - 17.00    
Dzintars  Ziediņš  42.   14.35 - 13.05 12.55 - 13.25     
Simona Sniķe  18.         15.10 - 15.50
Rita Revenko  31 08.30 - 09.10
15.10 - 15.50
12.40 - 13.00 12.40 - 13.00 12.40 - 13.00  12.40 - 13.00 
Inguna  Ludborža  27.       14.10 - 15.50  
Maija Skopāne  18.   15.00 - 16.00      
Lidija Ķeķere  15.         12.35 - 13.20 
Zinta Beļajeva  28.     15.55 - 16.55    
Lina  Veselova  209.       08.00 - 08.25
15.00 - 15.50
08.00 - 08.25
Jānis Svikša  209.          
Līga  Silauniece  134. 16.00 - 17.00     09.20 - 10.00  
Ingrīda  Jasinska  130.   15.10 - 16.10     16.00 - 16.30
Dzidra  Sjomkāne  130.     15.10 - 15.50    
Ināra  Ločmele  302.   16.00 - 17.00 16.00 - 16.30    
Ilze  Kalve  304. 16.40 - 17.40   12.40 - 13.10    
Anda Sprudzāne-Cakula  127.   16.00 - 17.00      
Marta Balode  43.       14.20. - 15.20  
Baiba Ozoliņa Maltauniece  41. 16.00 - 16.40       15.10 - 15.50
Solvita  Vīcupa  Sp.c. 15.00 - 17.00        
Sandra  Aldere  35. 16.40 - 17.10        
Aigars Poišs  29.       13.30 - 14.10  
Dina Tiltiņa  28.   08.00 - 08.25   16.00 - 16.40 08.00 - 08.25
Inta Zemniece  19.     15.50 - 16.20