Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs Kabinets Laiks Laiks Laiks Laiks Laiks
Ligita   Zitāne  30.         15.30 -16.00
Zigrīda  Širaka  19.       15.00 - 16.30  
Ilunda  Reihlere  33.   16.00 - 17.00   16.00 - 17.00 14.10 - 15.00
Aleksandra  Birkova  36.       12.40 - 13.10
16.40 - 17.10
 
Evija  Grunte  30.   11.50 - 12.30
14.10 - 14.30
     
Sabīne Rutka  26.   11.50 - 12.30      
Ingrīda  Zelča  35. 15.00 - 15.30     14.10 - 14.40  
Anita  Putna  40. 16.00 - 16.30 16.00 - 17.00      
Ārija Vīcupe  23.   15.40 - 16.40 14.15 - 15.15    
Sofija  Svikša  34.   15.10 - 16.10      
Valentīna  Stepanova  43.   15.50 - 16.30 15.50 - 16.30    
Dzintars  Ziediņš  42.       14.20 - 15.00  
Simona Sniķe  18. 15.50 - 16.20        
Iveta Roziņa  304.     15.10 - 16.00    
Inguna  Ludborža  27.   12.00 - 13.00   15.00 - 16.00  
Aiga Vagule  31.   11.50 - 13.20      
Lidija Ķeķere  15.  14.20 - 15.00        
Tatjana Pētersone  2.vsk   16.00 - 16.40     16.00 - 16.40
Lina  Veselova  209.         11.50 - 12.30
Jānis Svikša  209.       08.00 - 08.30
13.30 - 14.10
 
Līga  Silauniece  134. 16.00 - 16.40   16.00 - 16.40     
Ingrīda  Jasinska  130.   15.10 - 16.30      
Dzidra  Sjomkāne  130. 16.00 - 16.30 15.00 - 16.00      
Ināra  Ločmele  302.   15.15 - 16.00   15.15 - 16.00  
Ilze  Kalve  304.         16.00 - 16.40
Anda Sprudzāne-Cakula  127.     16.00 - 16.40    
Marta Balode  43.   13.30. - 14.10      
Laura Anže  41.   08.10 - 08.25      
Solvita  Vīcupa  Sp.c.   15.10 - 15.50   14.20 - 15.00  
Sandra  Aldere  35.         15.10 - 15.50
Aigars Poišs  29.         15.10 - 15.50
Dina Tiltiņa  28.   16.00 - 16.40      
Vita Kļaviņa  19.     08.00 - 08.30