Gulbenes novada valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu īstenošana 2019./2020. mācību gadā

1. Dejas

 

 

 

 

 

 

Pulciņš

Vadītājs

Laiks

Vieta

1.-2.klase “Knausīši”

Zane Meiere

pirmdienās 13.30-14.30

trešdienās 13.30-14.30

kultūras centrs

kultūras centrs

1.-2.klase

Dina Markova

otrdienās 13.30-14.30

ceturtdienās 13.30-14.30

kultūras centrs

skolas aktu zāle

3.-4.klase

Dina Markova

otrdienās 14.30-15.30

ceturtdienās 14.30-15.30

kultūras centrs

skolas aktu zāle

5.-6.kl.deju kolektīvs

Zane Meiere

 

pirmdienās 14.30-15.30

trešdienās 14.30-15.30

kultūras centrs

kultūras centrs

7.-9.klašu grupa “Spārēni”

Daiga Tipāne

otrdienās 15.30-16.45

ceturtdienās 15.30-17.00

kultūras centrs

skolas aktu zāle

10.-12.klašu grupa “Rūsiņš”

Dace Freimane

pirmdienās 16.00-18.00

ceturtdienās 17.00-19.00

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

1.1.

Sarīkojumu dejas 1.-6.kl.

Sarmīte Ieleja

pirmdienās 13.25-14.10

trešdienās 13.25-14.10

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

2. Mūzika

Vokālais ansamblis “Vēja sapņi”

Velga Kočāne

 

trešdienās 7.45-8.25

piektdienās 14.10-14.50

34.kabinets

34.kabinets

2.kl.ansamblis “Sapnītis”

Velga Kočāne

 

pirmdienās 13.20-14.00

piektdienās 13.20-14.00

34.kabinets

34.kabinets

1.-4.klašu ansamblis “Stariņi”

Vita Poiša

 

pirmdienās 8.00-8.25

piektdienās 8.00-8.25

piektdienās 14.00-14.50

55.kabinets

55.kabinets

55.kabinets

Vokāli instrumentālais ansamblis

Grigorijs Gorodko

pirmdienās 16.00-18.00

piektdienās 16.00-17.20

55.kabinets

55.kabinets

1.-4.klašu koris

Baiba Ozoliņa-Maltavniece

pirmdienās 14.10-15.10

trešdienās 14.10-15.10

55.kabinets

55.kabinets

Kora studija 7.-12.kl.

Baiba Ozoliņa-Maltavniece

pirmdienās 15.30-17.30

1.stāva zāle/zāle

7.-12.klašu koris

Baiba Ozoliņa-Maltavniece

pirmdienās 18.00-20.00

trešdienās 17.00-19.00

1.stāva zāle/zāle

1.stāva zāle/zāle

3. Teātris

1.-6.klašu teātra pulciņš

Inga Anča

otrdienās 14.10-14.50

trešdienās 7.45-8.25

piektdienās 13.20-14.50

skolas zāle

skolas zāle

skolas zāle

7.-12.klašu teātra pulciņš

Inga Anča

pirmdienās 15.40 – 17.00

trešdienās 14.55-16.15

44.kabinets

skolas zāle

4. Vizuālā un lietišķā māksla

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 1.-6.kl.

Inese Gabrāne

 

pirmdienās 14.10-14.50

otrdienās 7.45-8.25

308.kabinets

308.kabinets

Smilšu spēles 1.-6.kl.

Inese Gabrāne

otrdienās 13.20-14.50

308.kabinets

5. Sports

Velosipēdistu pulciņš 2.- 6.klase

Inga Anča

pirmdienās 14.10-15.30

trešdienās 13.20-14.00

ceturtdienās 7.45-8.25

ārā/29.kabinets

ārā/29.kabinets

ārā/29.kabinets

Ritmika 1.-4.kl.

Irēna Aizpure

pirmdienās 8.30-9.10(1.a)

pirmdienās 9.20-10.00(2.b)

otrdienās 11.40-12.20(3.a)

otrdienās 12.30-13.10(1.b)

trešdienās 10.10-10.50(4.b)

trešdienās 11.40-12.20(3.a)

trešdienās 12.30-13.10(1.d)

ceturtdienās 11.40-12.20(3.b)

ceturtdienās 12.30-13.10(1.c)

piektdienās 9.20-10.00(2.a)

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

BMX apmācība

Vents Štrombergs

rudenī:

otrdienās no 18.00

ceturtdienās no 18.00

ziemā:

ceturtdienās no 18.00

sestdienās (par laiku vienosies)

Nākotnes iela 9 (BMX trase)

 

 

sporta centrs

Kraukļu iekštelpu BMX trasē

Dambrete

Jānis Ļoļāns

piektdienās:

viena grupa – 13.20-14.00

otra grupa – 15.00-15.40

 

44.kabinets

44.kabinets

6. Citi

AWARD (7.-12.kl.)

Arta Katane

pirmdienās 14.55-15.35

ceturtdienās 14.55-16.20

30.kabinets(Ss)

30.kabinets (Ss)

Veselību veicinoša skola (7.-12.kl.)

Arta Katane

 

otrdienās 14.55-15.35

piektdienās 14.55-16.20

30.kabinets (Ss)

30.kabinets (Ss)

Euroskola (10.-12.kl.)

Aleksandra Birkova

otrdienās no 15.40

trešdienās no 15.40

36.kabinets (Ģ.)

36.kabinets (Ģ.)