Jaunais mācību semestris Gulbenes novada valsts ģimnāzijā sācies ar priecīgu ziņu – mūsu Brīvprātīgā darba projektā darbu uzsācis ilgi gaidītais otrais brīvprātīgais jaunietis – francūziete Pauline [Poulin]. Jauniete gruzīnu brīvprātīgā George vadībā iepazīst mācību darbu jaunākajās klasēs, vidi, kā arī ar aizrautību gaida, kad varēs sākt darboties ar dažādu vecumposmu skolēniem.

6.-12. klašu sanāksmē visiem skolas jauniešiem bija iespēja iepazīt abus skolas brīvprātīgos. Pauline izteica vēlmi jauniešiem piedāvāt jogas un franču valodas nodarbības. Gruzīns George ir gatavs vadīt sporta nodarbības, domā par krievu sarunvalodas klubiņa organizēšanu un var piedāvāt radošās darbnīcas. Nodarbības jauniešiem noritēs pēc stundām. Brīvprātīgie drīzumā izveidos afišas aktivitātēm, ko izvietos skolā un skolas mājas lapā. Būsiet laipni gaidīti! Pirmajās tikšanās reizēs interesenti sanāksim kopā, lai vienotos par visiem ērti pieejamu laiku aktivitātēm.

Brīvprātīgie jaunieši jau ir iepazinušies ar skolēnu pašpārvaldi un runājuši par sadarbību dažādu skolas aktivitāšu veidošanā.

Sākumskolas vecuma bērniem brīvprātīgie piedāvās vairāk praktisku darbošanos dažādās radošajās darbnīcās, kustēšanos gan sportiskās aktivitātēs, gan spēlēs, kas vairāk noritēs garajos starpbrīžos un pēc stundām.

Šobrīd jau George līdzdarbojas stundās un pulciņos: gan palīdz skolotājiem, gan izsaka un realizē savas idejas, arī vada angļu sarunvalodas nodarbības skolas pieaugušajiem.

Ja rodas jautājumi vai vēlmes un idejas sadarbībai, esiet gaidīti sākumskolas posma ēkas 54. kabinetā, kur brīvprātīgie uzturas ikdienā!

P.S. Brīvprātīgie nav skolotāji, viņi ir jaunieši, kas brauc gūt dažādu darba pieredzi. Viņi mācās darot. Jauniešu vēlme ir iepazīt mūsu kultūru, ikdienā darbojoties un sazinoties ar MUMS. Izmantosim iespēju iepazīt citas kultūras un lietot savas angļu, krievu un franču valodas zināšanas. “Iesaistīti = Aktīvi!”

Uz galeriju

Elīna Nagle,

skolas projektu asistente

Brīvprātīgā darba projekts “Iesaistīts = Aktīvs”, līguma Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002644, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.