No 2019. gada septembra līdz 2020. gada septembrim skola īstenos programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projektu “Iesaistīts = Aktīvs”.

ESK LV  JSPA GNVG logo

Projekta mērķi ir dot iespēju skolas saimei un plašākai sabiedrībai piedalīties dažādās ārzemju jauniešu piedāvātās aktivitātēs, kā arī sadarboties, līdzdarboties kopīgu aktivitāšu un pasākumu veidošanā. Ar šī solidaritātes projekta palīdzību iegūsim iespēju darboties dažādu kultūru vidē ikdienā, mācoties cieņpilni sadarboties, komunicēt.

Šajā projektā plānots piedāvāt vairāk dažādas radošas, sporta un kustību aktivitātes dažādām paaudzēm, kā arī iespējas apgūt vai arī paaugstināt savas svešvalodu zināšanas (angļu, franču u.c.). Ārvalstu brīvprātīgie jaunieši sadarbosies ar skolas pašpārvaldes jauniešiem gan savu aktivitāšu organizēšanā, gan līdzdarbosies viņu aktivitātēs.

Projektā darbību jau ir uzsācis brīvprātīgais jaunietis George (Džordžs), kurš plāno ar mums būt visu mācību gadu. Projektā drīzumā pievienosies arī jauniete no Francijas.

Sākumā brīvprātīgie jaunieši iepazīstas ar skolas vidi, mums, mācību procesu un pēc adaptācijas piedāvās savas aktivitātes gan skolas saimei, gan vietējai kopienai, kurās iesaistīties varēs ikviens.

Uz galeriju

Elīna Nagle

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas projektu asistente

Brīvprātīgā darba projekts “Iesaistīts = Aktīvs”, līguma Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002644, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.