No 2019. gada septembra līdz 2020. gada septembrim skola īstenos programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projektu “Iesaistīts = Aktīvs”.