2012./2013. mācību gadā, gatavojoties skolas akreditācijai, ir sagatavots Pašvērtējuma ziņojums