Datoru lietošanas un drošības tehnikas noteikumi Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

 • Elektriskās strāvas spriegums ir 220V un tas ir bīstams cilvēka dzīvībai. Tāpēc nedrīkst aizskart datora sistēmblokam un monitoram pievienotos elektrības vadus.
 • Ventilācijai paredzētajās spraugās nedrīkst ievietot jebkādus priekšmetus. Lai netraucētu dzesēšanu, nedrīkst ventilācijas spraugas aizklāt ar papīru vai grāmatām.
 • Pie datoriem nav atļauts ēst, datoru tuvumā nedrīkst būt kādi šķidrumi vaļējos traukos.
 • Rokām jābūt tīrām un sausām.
 • Nedrīkst mēģināt demontēt datoru aprīkojumu.
 • Datoram atļauts pievienot zibatmiņu.
 • Ja kāda ierīce nedarbojas, nekavējoties jāziņo atbildīgajam informātikas skolotājam.
 • Pie viena datora drīkst strādāt ne vairāk kā 2 skolēni.
 • Nedrīkst pieskarties monitoru ekrāniem ar pirkstiem.
 • Strādājot INTERNETĀ vienmēr jāievēro ētikas normas.
 • Ievērojiet ergonomikas normas. Sekojiet pašsajūtai.
 • Beidzot darbu, jāsakārto darba vieta.

Datortīkla lietošana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Iestājoties Gulbenes novada valsts ģimnāzijā katrs skolēns kļūst par Gulbenes novada valsts ģimnāzijā datortīkla lietotāju. Tas dod iespēju apgūt iemaņas darbā ar datoru, izmantojot datoru mācībām, izmantojot datoru zinātniski pētnieciskā darba veikšanai, bez maksas strādāt Internetā, lietot e-pastu, utt...
Skolnieki ģimnāzijas datortīklam var pieslēgties izmantojot datorus, kas atrodas Gulbenes ģimnāzijas datorklasēs un bibliotēkā. Lai varētu izmantot Gulbenes novada valsts ģimnāzijas datortīkla resursus, ir nepieciešams tīkla lietotāja vārds un parole. Ja ir problēmas ar izveidotā konta lietošanu, nekavējoties griezties pie datortīkla administratora!
Katram skolēnam jāievēro datoru lietošanas noteikumi, kā arī drošības tehnikas noteikumi darbā ar datoru ar kuriem skolēnus iepazīstina atbildīgais informātikas skolotājs.

Katrs skolēns ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas tīklā, izmantojot viņa tīkla lietotāja vārdu un paroli. Datoru lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos piekļūšana ģimnāzijas datortīklam un internetam var tikt slēgta, bet rupjos ētikas pārkāpumu gadījumos skolēns var tik izslēgts no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, atbilstoši skolas Nolikumam.

Katram skolas skolniekam, skolotājam un darbiniekam ir piekļuve skolas datortīkla resursiem:

 • skolas datoriem (pieteikšanās pie datoriem un datu glabātuve uz skolas servera - Z: disks)
 • bezvadu tīklam GYMN-WIFI
 • ĢIS - Gulbenes novada valsts ģimnāzijas informatīvajai sistēmai

Lai pieslēgtos skolas tīkla resursiem, jāizmanto savs lietotājvārds un parole. Lietotājvārds tiek ģenerēts un nosūtīts uz savu e-pasta adresi pirmo reizi veicot reģistrāciju ĢIS sistēmā. Aizmirstas paroles gadījumā jāgriežas pie datortīkla administratora vai klases audzinātāja un uz e-pasta adresi tiks nosūtīta jauna pagaidu parole. Mazāko klašu skolniekiem e-pasta adrese nav obligāta.

Skolas bezvadu interneta lietošana

GYMN-WIFI tīkla lietošana

Programmatūra GNVĢ datoros

Programmatūra GNVĢ datoros

Par sistēmu ĢIS

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas informatīvā sistēma ĢIS