gis

Mūsu skolā kopš 2014. gada ir izveidota un darbojas ģimnāzijas informatīvā sistēma ĢIS, kurā ir pieejama skolēniem aktuāla informācija.

 Attēlos redzams, kāda izskatās ĢIS sistēma. Protams, informācija  tiek regulāri atjaunota.

 1

 

Apskatāmā informācija: stundu saraksts, stundu izmaiņas, zvanu laiki ieskaišu grafiks. Informācija par projektiem, paziņojumi par pasākumiem, to norises laikiem un cita svarīga informācija. Darbojas arī saites uz konsultāciju grafiku, darba plānu u.c.

Iesakām izmantot iespēju apskatīties skolēnu ieskaišu kalendāru un ieskaišu tēmas.

3

4

Ja ieskaišu plānojumā ieskaites statuss redzams kā sarkans aplītis, tas nozīmē, ka ieskaites datums precīzi vēl nav zināms. Šo apzīmējumu izmanto gadījumos, ja plānojums tiek veidots, piemēram, visam gadam un visi darbu datumi precīzi vēl nav zināmi. Kad datumi noskaidroti, skolotājs nomaina ieskaites statusu. (Skat. attēlu...)
iesk

ĢIS darbojas arī internetā un ir pieejama Gulbenes novada valsts ģimnāzijas interneta vietnē www.gulbgymn.edu.lv sadaļā ĢIS. Piekļuve iespējama gan no datoriem, gan no mobilajām ierīcēm.

Pieeja atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem, par kuriem automātiski kļūst katrs skolas skolēns un skolotājs. Skolēnu vecākiem iespējams izmantot ĢIS sistēmu izmantojot savu bērnu pieejas datus. (Vai skolēnu vecāki pieejas datus ĢIS sistēmai var saņemt ģimnāzijā 29.lab. kabinetā pie skolas datortīkla administratora.

Labu veiksmi ĢIS izmantošanā!