gis

Mūsu skolā kopš 2014. gada ir izveidota un darbojas ģimnāzijas informācijas sistēma - ĢIS, kurā ir pieejama skolēniem aktuāla informācija.

 Attēlos redzams, kāds izskatās ĢIS ziņojumu dēlis. Informācija  tiek regulāri atjaunota.

 1 

Apskatāmā informācija: stundu saraksts, zvanu laiki, ieskaišu grafiks, ziņojumu dēlis, informācija skolotājiem un skolniekiem. Tātad arī informācija par projektiem, paziņojumi par pasākumiem, to norises laikiem un cita svarīga informācija. Ir iespēja augšupielādēt mājasdarbus vai citus sagatavotus darbus.

Iesakām izmantot iespēju apskatīties skolēnu ieskaišu kalendāru un ieskaišu tēmas.

3

Uzklikšķinot uz ieskaites, var apskatīties ieskaites pārskatu. Ir redzams skolotājs, priekšmets, klase, tēma un plānotais datums.

4

Ja ieskaišu plānojumā ieskaites statuss redzams kā apvilkta jautājuma zīme, tas nozīmē, ka ieskaites datums precīzi vēl nav zināms. Šo apzīmējumu izmanto gadījumos, ja plānojums tiek veidots, piemēram, visam gadam un visi darbu datumi precīzi vēl nav zināmi. Kad datumi noskaidroti, skolotājs nomaina ieskaites statusu.

6

Šeit redzams visu ieskaišu pārskats. Par piemēru ņemot, parādās 11. b klases ieskaites pie visiem skolotājiem un visos priekšmetos.

iesk

Iespēja augšupielādēt sagatavotos mājasdarbus.

7

Iespēja pārskatāmi apskatīties savu stundu sarakstu. Uzskatāmi parādās tekošās stundas un starpbrīži.

9

Kā arī iespēja apskatīties visu stundu sarakstu.

10

ĢIS darbojas arī internetā un ir pieejama Gulbenes novada valsts ģimnāzijas interneta vietnē gulbgymn.edu.lv sadaļā ĢIS vai gis.gulbgymn.edu.lv. Piekļuve iespējama gan no datoriem, gan no mobilajām ierīcēm.

8

Pieeja atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem, par kuriem automātiski kļūst katrs skolas skolēns un skolotājs. Skolēnu vecākiem iespējams izmantot ĢIS sistēmu izmantojot savu bērnu pieejas datus. Vai arī skolēnu vecāki pieejas datus ĢIS sistēmai var saņemt ģimnāzijā pie skolas datortīkla administratora.

Labu veiksmi ĢIS izmantošanā!