Starptautisks projekts „Euroweek”, kā jau katru gadu, norisinās cituviet. Šogad septembrī astoņiem ģimnāzijas skolēniem (Agnetai Švarcei-Švampānei, Gundai Dukurei, Ancei Zurkovai, Alvim Amantovam, Ingum Līdumam, Edžum Kārlim Kadilim, Reinim Teicim, Ervīnam Stradiņam), skolotājai Aleksandrai Birkovai, novada domes pārstāvei Gunai Švikai  bija iespēja apskatīt krāšņo Luksemburgu.

Gatavojoties projekta Euroweek norisei mūsu skolā 2015. gada rudenī, ir izveidots informatīvs materiāls. Paldies par tā izveidi skolotājai Aleksandrai Birkovai un Aigai Vagulei.

Veiktie zinātniski pētnieciskie darbi Euroweek sadarbības tīkla skolās

Euroweek ir skolu sadarbības tīkls, kurā piedalās viena skola no katras Eiropas Savienības valsts. Tikšanās notiek katru gadu kādā no Euroweek iesaistītajām skolām. Projekta ideja atbilst vienotas Eiropas centieniem un mērķiem, sekmējot sadarbības veicināšanu, bet saglabājot katras nācijas atšķirīgo un tās nacionālās bagātības.   

Projekts dod fantastisku iespēju tikties ar visas Eiropas jauniešiem – piedalīties darba grupās un diskutēt par jauniešiem svarīgiem jautājumiem; parādīt savas tautas kultūru gan dziesmā, gan dejā; cienāt visus ar tipiskajām uzkodām; katru reizi iepazīties ar kādu jaunu Eiropas Savienības valsti. Iegūtais gandarījums par gūto pieredzi un emocijas ir neatsveramas.