logoNo 22. Līdz 26.maijam mūsu skolā notika Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” (“Eiropas jaunieši ES robežvalstīs”) koordinatoru noslēguma sanāksme. Partneri no Norvēģijas, Turcijas, Lielbritānijas (Šetlandu salām) un Itālijas (Sardīnijas) izvērtēja projektā padarīto.

Ir beigusies projekta aktīvā daļa. Šie divi mācību gadi ir devuši iespēju 10. – 12.klašu  skolēniem iesaistīties starptautiskās aktivitātēs un pilnveidot sevi. Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt ES robežvalstu jauniešiem karjeras izvēlē un mācīt saskatīt dotās iespējas katra dzīves vietā, pilnveidot sadarbību starp uzņēmējiem un skolu jauniešiem.
Katrā no dalībvalstīm jaunieši iepazinās ar vadošajām rūpniecības nozarēm un to perspektīvu tajās, tika apmeklēti uzņēmumi, bijušas tikšanās ar uzņēmējiem un praktiskas nodarbības. Notikušas diskusijas par vietējo resursu izmantošanu: Norvēģijā – naftas ieguve un zivsaimniecība; Turcijā – saules enerģijas izmantošana; Itālijā – derīgo izrakteņu ieguve un olīveļļas ražošana; Skotijā – gāzes ieguve un zivsaimniecība; Latvijā – kokapstrāde. Skolēni veidoja filmas par savu skolu, diskutēja par migrācijas procesiem pasaulē  un ES institūciju darbību, salīdzināja rūpniecības attīstību 100 gadu periodā visās projekta dalībvalstīs.  Ir izveidotas 5 filmas par visām projekta mobilitātēm (skatīt sadaļā – Projekti-Erasmus+).
Ir bijis prieks un skumjas, tikšanās un atvadīšanās, jaunas atziņas un apliecinājums jau zināmajām, ir vārdos nepateiktas atziņas …. bet iegūtā pieredze un draugi darīja bagātāku ikvienu, kas iesaistījās projekta aktivitātēs.
sanaaksme 2016

Ir sākusies projekta “neredzamā” daļa – materiālu apkopošana, analīze un noslēguma atskaites rakstīšana. Projekts beigsies tikai 2016.gada novembrī.
Projekta koordinatoru sanāksmes laikā izvērtējām izstrādātos materiālus, analizējām projekta izvērtēšanas anketas, ko bija uzrakstījuši projekta dalībnieki no visām valstīm. Vienojāmies par projekta gala atskaites galvenajām punktiem.
Vizītes laikā ciemiņus centāmies iepazīstināt ar savu skolu, pilsētu un Latviju. Paldies mūsu talantīgajiem dejotājiem un dziedātājiem, kas viesus sajūsmināja ar saviem atraktīvajiem priekšnesumiem. Saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju par prasmi saglabāt tautas tradīcijas un kultūras mantojumu.
24.maijā projekta koordinatori apmeklēja Gulbenes novada domi. Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs Andris Apinītis un Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika iepazīstināja viesus ar Gulbenes novada pašvaldības darbu, uzņēmējdarbības jomu, tūrisma objektiem, kā arī pastāstīja par tradīcijām izglītībā, kultūrā un sportā. Diskusiju laikā ciemiņi pozitīvi novērtēja gan domes, gan citu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbību starptautiskās sadarbības jomā.
25.maijā viesi devās uz Rīgu. Pa ceļam apmeklēja Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupas. Patīkami bija dzirdēt atzinīgus vārdus par Likteņdārza ideju un vēlmi vēlreiz ciemoties Latvijā 2018.gadā, kad tiks svinēta Latvijas simtgade.
Atkal ir iegūti jauni, labi draugi un atkal dzimst idejas ….  jauniem projektiem.

Erasmu+ projekta koordinatore Aleksandra Birkova