er mob

Piektā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 7. līdz 14. maijam, 2016. gadā Hammerfest videregaende skole, Hammerfestā, Norvēģijā. No ģimnāzijas turp devāmies  deviņu cilvēku grupa: Alise Elīza Maļinovska, Egita Garā, Evelīna Ilva, Katrīna Dundure, Krista Bērziņa, Dace Medne, Bruno Krēsliņš un skolotājas – Akesandra Birkova un Ināra Ločmale.

Norvēģijā bija iespēja uzzināt par citu valstu tradīcijām un pastāstīt par savām - latviešu tradīcijām, apskatīt Norvēģijas skaistākās vietas un iejusties norvēģu ģimenēs, kā arī uzzināt par galvenajām Norvēģijas rūpniecības nozarēm – enerģijas ražošanu, zivju rūpniecību, kā arī naftas un dabasgāzes ieguvi.
Pirmdien notika atklāšanas ceremonija, pēc kuras norisinājās orientēšanās pa pilsētu. Vēlāk skolā notika prezentācijas par valsts tradīcijām un galvenajiem notikumiem cilvēka dzīvē līdz pilngadībai.
Otrdien apmeklējām Hammerfest Energi Huset, kurā uzzinājām par enerģijas ieguvi un tās vēsturi. Nākamo apmeklējām zivju rūpnīcu Cermaq, kur varējām redzēt, kā lasi audzē un sagatavo pārdošanai.
Trešdien devāmies ekskursijā uz North Cape, kas ir vistālāk uz Ziemeļiem izvirzītais punkts Norvēģijā.
Ceturtdien no rīta braucām uz salu Melkoya, kur veic naftas un dabasgāzes apstrādi. Tur notika divas interesantas lekcijas par to, ko viņi dara rūpnīcā un kā dzīvē sasniegt savus mērķus.
Piektdien kuģojām uz salu Soroya, kur devāmies pārgājienā uz pludmali un baudījām pikniku.
Šī nedēļa mums deva jaunus draugus, nekad neaizmirstamas atmiņas un pieredzi. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums tika dota šāda iespēja!

10.a klases skolniece Katrīna Dundure

  • foto001
  • foto002
  • foto003
  • foto004
  • foto005
  • foto006
  • foto007
  • foto008