Ceturtā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 20. līdz 27.februārim, 2016. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Latvijā.

Skolēni kopā diskutēja par migrācijas procesiem Eiropas Savienībā, bēgļu jautājumu, kā arī par situāciju katrā no projekta dalībvalstīm. Pirms tam katras valsts delegācijai bija jāsagatavo mājas darbs – jāizpēta un jāsagatavovo prezentācija par migrācijas procesiem savā valstī pēdējo 100 gadu laikā. Otra galvenā tēma bija par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Junior Achievement programmas darbību Latvijā. Skolēnu uzņēmuma “Woodbrush” pārstāves pastāstīja par savu pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā. Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs Claudio Rivera novadīja praktisku nodarbību “How to start entrepreneurship?” Mobilitātes laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar galveno rūpniecības nozari Latvijā – kokrūpniecību. Skolēni gatavoja prezentācijas par populārākajām koku sugām Latvijā, kā arī sameklēja tās mežā. Skolēni apmeklēja kokapstrādes uzņēmumus – SIA “Konto”, SIA Latgran, SIA “Avoti SWF”, SIA Vasks.     Visi kopā piedalījāmies un priecājāmies latviešu kultūras vakarā, projekta dalībniekiem tika iemācīti latviešu danči. Par vizītes norisi ir izveidota filma.