Pagājušā gadā Gulbenes sākumskola īstenoja projektu, kas deva idejas un metodes interaktīvu mācību stundu norisei un interaktīvākas skolas vides iekārtošanai. Labā pieredze ir atnesta līdzi uz ģimnāziju un iesāktais tiek turpināts, skolas sākumskolas posmam iesaistoties jaunā skolotāju mācību mobilitāšu projektā “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā”.

 Logo_erasmus_Lidzfinanse_pildita pamatne 

Projekts paredz 2 mācību mobilitātes: februārī 2 pedagogi dosies uz Kipru, bet maijā - 2 uz Zviedriju. Kiprā kursos skolotāji apgūs metodes, kā mācīt bērnus cilvēku un dabas radītā vidē ārpus skolas vides (bibliotēkā, muzejā, dabas parkā, dārzā u.c.), bet Zviedrijā skolotāji iepazīsies vairāk ar dažādām brīvdabas pedagoģijas metodēm.

Pēc atgriešanās no kursiem ārzemēs, skolotāji dalīsies pieredzē skolas un novada mērogā, kā arī izveidos kursu programmu, kuru piedāvās apgūt skolas saimei.

Projekta mērķis ir stiprināt skolas sākumskolas posma metodisko bāzi brīvdabas pedagoģijā, gūstot pieredzi, ko varam pielāgot savai videi un skolas mācību programmai, kā arī ar laiku dalīties plašākā mērogā. Skolai ir brīnišķīga atrašanās vieta, tāpēc vēlamies no ārvalstīm pārvest zināšanas un metodes, kā mācīšanās procesā izmantot visu mums tuvākajā apkārtnē esošo.

Šobrīd projektā notiek dalībnieku atlase mobilitātēm un drīz tiks uzsākta dalībnieku sagatavošana.

Projekts ilgs no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada novembrim.

 

Elīna Nagle

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas projektu asistente

 

Gulbenes novada valsts ģimnāzija īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196).  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.