Piektā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 7. līdz 14.maijam, 2016 Hammerfest Videregaende skole, Hammerfestā, Norvēģijā.

Skolēni kopā diskutēja par tradīcijām skolās un ģimenēs, kā arī jauniešu iespējām brīvā laika pavadīšanā. Pirms tam katras valsts delegācijai bija jāsagatavo mājas darbs – prezentācija par nozīmīgākajiem notikumiem cilvēka dzīvē līdz pilngadības sasniegšanai. Mobilitātes laikā tikām iepazīstināti ar Norvēģijas galvenajām rūpniecības nozarēm – enerģijas ražošanu, zivju rūpniecību, ka ari naftas un dabasgāzes ieguvi. Visi kopā piedalījāmies un priecājāmies Norvēģijas kultūras vakarā, kas bija arī Erasmus+ projekta noslēguma pasākums. Par vizītes norisi ir izveidota filma.

Skatīt prezentāciju