Informācija par Erasmus+ projektu ...

Piektā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 7. līdz 14.maijam, 2016 Hammerfest Videregaende skole, Hammerfestā, Norvēģijā.

logoNo 22. Līdz 26.maijam mūsu skolā notika Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” (“Eiropas jaunieši ES robežvalstīs”) koordinatoru noslēguma sanāksme. Partneri no Norvēģijas, Turcijas, Lielbritānijas (Šetlandu salām) un Itālijas (Sardīnijas) izvērtēja projektā padarīto.

er mob

Piektā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 7. līdz 14. maijam, 2016. gadā Hammerfest videregaende skole, Hammerfestā, Norvēģijā. No ģimnāzijas turp devāmies  deviņu cilvēku grupa: Alise Elīza Maļinovska, Egita Garā, Evelīna Ilva, Katrīna Dundure, Krista Bērziņa, Dace Medne, Bruno Krēsliņš un skolotājas – Akesandra Birkova un Ināra Ločmale.

Ceturtā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 20. līdz 27.februārim, 2016. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Latvijā.