Skolas domes darbības kārtība.

(Pieņemts 2010.gada 14. oktobra skolas konferencē.)

SKOLAS DOMES SASTĀVS 2014./2015. M.G SKOLAS DOMES SASTĀVS 2015./2016. M.G
Vecāki
1. Vējiņš Andris - pārstāv 11. klasi, Skolas domes priekšsēdētājs
2. Krukovska Līga - pārstāv 8. klasi, Skolas domes priekšsēdētāja vietniece
5. Usāre Agnese - pārstāv 7. klasi
3. Krēsliņš Agris - pārstāv 9. klasi
4. Sudraba Inita – pārstāv 10. klasi
6. Gibala Dace - pārstāv 12. klasi
Vecāki
1. Vējiņš Andris - pārstāv 12. klasi, Skolas domes priekšsēdētājs
2. Krukovska Līga - pārstāv 9. klasi, Skolas domes priekšsēdētāja vietniece
5. Usāre Agnese - pārstāv 8. klasi
3. Krēsliņš Agris - pārstāv 10. klasi
4. Sudraba Inita – pārstāv 11. klasi
6. Daiga Gargurne – pārstāv 7.klasi
Skolēni
1. Cigle Dārta Dagmāra – pārstāv 7.klasi
2. Gibala Georgs - pārstāv 8. klasi
3. Krēsliņš Bruno Eduards - pārstāv 9. klasi
4. Medne Nadīna - pārstāv 10. klasi
5. Amantovs Alvis - pārstāv 11. klasi
6. Maderniece Agita - pārstāv 12. klasi
Skolēni
1. Cigle Dārta Dagmāra – pārstāv 8.klasi
2. Gibala Georgs - pārstāv 9. klasi
3. Krēsliņš Bruno Eduards - pārstāv 10. klasi
4. Medne Nadīna - pārstāv 11. klasi
5. Amantovs Alvis - pārstāv 12. klasi
6. Aleksis Pusts – pārstāv 7.klasi
Skolas darbinieki
1. Ķeķere Lidija, direktore
2. Sniķe Simona, direktores vietniece, Skolas domes sekretāre
3. Silauniece Līga, skolotāja
4. Vagule Aiga, skolotāja
5. Ziediņš Dzintars, skolotājs
6. Sprudzāne - Cakula Anda, pārstāv skolas tehniskos darbiniekus
Skolas darbinieki
1. Ķeķere Lidija, direktore
2. Sniķe Simona, direktores vietniece, Skolas domes sekretāre
3. Silauniece Līga, skolotāja
4. Vagule Aiga, skolotāja
5. Ziediņš Dzintars, skolotājs
6. Sprudzāne - Cakula Anda, pārstāv skolas tehniskos darbiniekus
Barinskis Jānis, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Barinskis Jānis, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

Skolas Domes sēde notika 25.08.15.
Sēdē skatītie jautājumi:
1)    Mācību sasniegumi aizvadītajā mācību gadā, skolas gatavība jaunajam mācību gadam - M. Skopāne
2)    GNVĢ iekļaušanās valsts Veselības skolu tīklā - A. Katane
3)    Euroweek 2015 - A. Birkova
4)    Investīcijas skolas fiziskās vides turpmākai sakārtošanai - J.Barinskis
5)    Vecāku kopsapulce 27.augustā - domes darbība aizvadītajā mācību gadā (izvērtējamā ziņojums) - A.Vējiņš
6)    Kārtība jaunu domes locekļu piesaistīšanai - 12.klases skolniece A. Maderniece uzsāk studijas LU. (viņas vietā būtu nepieciešams skolēnu pārstāvis no 7.klases) - A. Vējiņš

Sēdē pieņemtie lēmumi:

•    Atbalstīt GNVĢ iesaistīšanos Veselības skolu tīklā. A. Katane uzņemas pārstāvēt skolu.
•    Atbalstīt trešās sporta stundas kā fakultatīva ieviešanu 7.-9.kl. skolēniem.
•    Formas tiek nēsātas no 07.09.2015. līdz 30.04.2016. Formas skolēni uzsāk nēsāt ātrāk sakarā ar Euroweek 2015 pasākumu.
•    Turpināt skatīt jautājumu par naudas balvām skolēniem no uzņēmējiem.

Skolas domes sēdes ir atklātas.