Centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējos trīs mācību gados, to salīdzinājums novada un valsts mērogā

2014./2015. mācību gads

Vērtējumu skala % 21-30 % 31-40% 41-50% 51-60 % 61- 70 % 71- 80 % 81- 90 % 91- 100 % Kārtotāju skaits Vidējais kop-procents GNVĢ (%) novadā (%) valstī (%)
   Skolēnu skaits atbilstoši vērtējumu skalai        
Angļu valoda  2 1 2 5 1 7 6 1 25 66,84 52,58 54,10
Krievu valoda       2   1 2   5 72,75 60,76 71,80
Latviešu valoda     4 2 12 6 3   27 66,39 52,23 48,70
Matemātika   4 6   7 7 1 2 27 62,40 41,92 43,60 
Fizika     1 1 1       3 55,5 60,58 50,30
Bioloģija       1 2 1 1   5 70,86 65,23 62,50
Ķīmija             1   1 83,83 83,83 65,60
Vācu valoda       1         1 52,16 42,91 64,20

2013./2014. mācību gads

Vērtējumu skala % 21-30 % 31-40% 41-50% 51-60 % 61- 70 % 71- 80 % 81- 90 % 91- 100 % Kārtotāju skaits Vidējais kop-procents GNVĢ (%) novadā (%) valstī (%)
   Skolēnu skaits atbilstoši vērtējumu skalai        
Angļu valoda       4 7 14 11 1 37 75,1 53,4 56,1
Krievu valoda         3 5 2   10 75,6 53,4 70,9
Latviešu valoda   1 1 6 14 11 3 1 40 67,7 52 52,7
Matemātika   2 4 14 5 6 6 3 40      
Fizika   1   1         2 45,2 53 51,2
Bioloģija   2   1     1   4 54,9 53,3 59,3
Ķīmija   1             1 40,8 49,6 59,4
Vēsture         1 1 1   3 77,4 52,3 42,6

2012./2013. mācību gads

Vērtējumu skala % 20-29 % 30-39% 40-49% 50-59 % 60- 69 % 70- 79 % 80- 89 % 90- 100 % Kārtotāju skaits Vidējais kop-procents GNVĢ (%) novadā (%) valstī (%)
           
Angļu valoda   2 1 11 6 14 11 1 46 68.48 54.14 54.70
Krievu valoda     1 5 5 3     14 61.21 56.69 64.2
Latviešu valoda       3 15 21 12 2 53 73.47 58.82 55.71
Matemātika 5 6 9 11 11 2 5 4 53 56.43 34.02 37.3
Fizika     1 4 1 1       7 58.71 58.1 53.8
Bioloģija       2 5 1   1   9 64.67 65.11 65.6
Ķīmija     1   1         2 51 62.5 63.7
Latvijas un pasaules vēsture             1     1 80 33.88 37.20
Vācu valoda       1 1 2     4 67.25% 67.25 65.9

2011./2012. mācību gads

Mācību priekšmets Zināšanu līmeņi Kārtotāju skaits ABC līmenī GNVĢ ABC līmenī novadā ABC līmenī valstī
  A B C D E F        
Angļu valoda 9 17 24 8 0 0 58 86% 47% 51%
Krievu valoda 1 5 3 0 0 0 9 100% 68% 80%
Latviešu valoda 7 30 19 3 0 0 59 95% 52% 52%
Matemātika 7 24 21 7 0 0 59 88% 42% 42%
Fizika 2 4 2 1 0 0 9 89% 85% 52%
Bioloģija 0 2 3 2 0 0 7 71% 53% 58%
Ķīmija 0 0 1 2 0 0 3 33% 50% 56%
  26 82 73 23 0 0 204 88,7%    
Kopā 12,7% 40,2% 35,8% 11,3% 0 0        

2010./2011. mācību gads

Mācību priekšmets Zināšanu līmeņi Kārtotāju skaits ABC līmenī GNVĢ ABC līmenī novadā ABC līmenī valstī
  A B C D E F        
Angļu valoda 10 24 27 7 0 0 68 90% 53% 50%
Vācu valoda 2 2 0 0 0 0 4 100% 80% 62%
Krievu valoda 2 3 3 0 0 0 8 100% 77% 89%
Latviešu valoda 7 36 25 1 0 0 69 99% 56% 50%
Matemātika 6 12 29 18 4 0 69 68% 35% 39%
Fizika 0 2 8 2 0 0 12 83% 69% 48%
Vēsture 2 0 0 0 0 0 2 100% 40% 44%
Bioloģija 2 2 3 3 0 0 10 70% 52% 53%
Ķīmija 0 0 1 1 0 0 2 50% 33% 52%
Kopā 31 81 96 32 4 0 244 85,2%    
  12,7% 33,2% 39,3% 13,1% 1,6% 0        

2009./2010. mācību gads

Mācību priekšmets Zināšanu līmeņi Kārtotāju skaits  GNVĢ ABC līmenī GNVĢ ABC līmenī novadā ABC līmenī valstī
  A B C D E F        
Angļu valoda 9 26 19 4 0 0 58 93% 51% 53%
Krievu valoda 0 5 5 1 0 0 11 91% 68% 86%
Latviešu valoda 12 33 16 1 0 0 62 98% 62% 50%
Matemātika 3 17 29 12 1 0 62 79% 36% 41%
Fizika 0 2 5 2 1 0 10 70% 52% 52%
Bioloģija 0 3 3 0 0 0 6 100% 59% 54%
Ķīmija 0 3 1 1 1 0 6 67% 43% 59%
Vēsture 1 0 0 0 0 0 1 100% 18% 41%
Vācu valoda 1 2 4 0 0 0 7 100% 30% 73%
Kopā 26 91 82 21 3 0 223 89,3%    
  11,7% 40,8% 36,8% 9,4% 1,3%