kom

Nodarbības Gulbenes novada valsts ģimnāzijā projekta SAM 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros

Pulciņš / nodarbība

Pedagogs

Diena

Laiks

Telpa

Logopēda pakalpojumi

L.Seņkāne

katru dienu

8.00 - 16.00

53.kab.

Attīstošās nodarbības “Mācos ar prieku!” sākumskolas izglītojamiem

J.Ļoļāns

trešdienās

piektdienās

13.20 – 14.00

14.10 – 15.35

44.kab.

32.kab.

Attīstošās nodarbības “Mācos ar prieku!” sākumskolas izglītojamiem

V.Kočāne

otrdienās

ceturtdienās

7.45 – 8.25

13.20 – 14.10

34.kab.

Praktiskās nodarbības skolas bibliotēkā “Riti raiti valodiņa!” sākumskolas izglītojamiem

M.Miķelsone

trešdienās

ceturtdienās

13.20 – 14.20

7.45 – 8.25

bibliotēka 33.kab.

Jauno pētnieku klubs “Izzināt ir stilīgi!” sākumskolas izglītojamiem

L.Silauniece

trešdienās

13.20 – 14.50

44.kab.

Jauno programmētāju pulciņš sākumskolas izglītojamiem

D.Tiltiņa

otrdienās ceturtdienās

13.20 – 14.00

7.45 – 8.25

29.kab.

Pulciņš “Meistarstiķis” (robotika, Lego, konstruktori, kodēšana) sākumskolas izglītojamiem

D.Tiltiņa

otrdienās piektdienās

14.55 – 15.35

7.45 – 8.25

29.kab.

Dabaszinātņu skola “Cilvēks un vide”

Dz. Sjomkāne
L. Silauniece

piektdienās  14.20 – 16.20 127.kab.

Ārpusstundu nodarbības ķīmijā “Eksperiments”

L. Silauniece

trešdienās 15.10 – 17.00 134.kab.

Interešu izglītības programma tehniskajā jaunradē

Dz. Ziediņš

trešdienās 15.10 – 19.00 26.kab.