ekskursijaLU smallSaulainajā 5. aprīļa dienā ķīmijas pulciņa un dabaszinību skoliņas jaunieši, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/1/001) ietvaros, devās mācību ekskursijā uz LU Botānisko dārzu un Dabaszinību māju.

Botāniskajā dārzā mūs priecēja ziedošo acāliju kupenas, bija iespēja redzēt kā inkubatorā no kūniņām rodas taureņi, kā tie barojas. Kafijas kokā gatavojās kafijas pupiņas, citronkokā vienlaicīgi vērojama ziedēšana un augļus gatavošanās, ārpusē koši dzeltena ziedēja Kanādas burvju lazda. Puišiem visiespaidīgākā šķita Palmu māja ar “vectētiņu” 24 m augstumu sasniegušo liellapu fikusu Ficus macrophylla no Austrālijas tropu lietus mežiem, kas šeit aug jau no 1928. gada. Galvenā puišu atziņa: “Tās bija episkas palmas un taureņi.”

LU Dabas mājā mūs sagaidīja Ķīmijas fakultātes docētājs Jāzeps Logins. Viņa pavadībā jaunieši iepazinās ar auditorijām, izmēģināja kā var nodot vai paņemt grāmatas bibliotēkā, izbaudīja atpūtas saliņas studentiem. Pēc nelielās ekskursijas notika praktiska darbošanās ķīmijas laboratorijā. Pasniedzējs uzsvēra, ka veicot eksperimentu galvenais ir uzmanība un klātesamība, tad redzi, kas notiek un atnāk prieks darīt un prieks par radīto. Pirmie eksperimenti bija saistīti ar oksidēšanās jeb degšanas reakcijām, pēc tam jaunieši ļāvās sausā ledus eksperimentiem. Jaunieši gatavoja gaisa lielgabalus, pārbaudīja CO2 ķīmiskās īpašības, uzzināja “spīdzināšanas” metodes, izmantoja sauso ledu uguns dzēšanai. Tika noskaidrots kā pagatavot zeltu, kas nav tomēr zelts, ka metāli ir kristāliskas vielas. Pēc LU apmeklējuma tika atzīts, ka LU Dabas māja ir ļoti moderna mācību iestāde un mājīga.

Jānis ir gatavs mācīties šajā augstskolā. Bernadeta, kura vēl ķīmiju nemācās, atzina, ka ķīmija būs interesants priekšmets. Visi vienprātīgi atzina, ka bija interesanti, aizraujoši eksperimenti un, ka diena bija vērtīga.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://gulbgymn.edu.lv/images/galleries/galleries2019/ekskursijalu