1. Lasītāju apkalpošana.
1.1 Lasītājus bibliotēkā apkalpo rindas kārtībā;
1.2 Lasītājiem ir brīva pieeja

...

Skolas bibliotēkā par bibliotekāriem strādājuši skolotāji:
1.Silvija Suntaža (1995. - 2009.)...

Gulbenes ģimnāzijas bibliotēka apkalpo skolēnus, studentus, skolēnu vecākus, skolotājus, pārējos pilsētas

...