Karoga svētku svinēšana ir ģimnāzijas īpašā tradīcija nu jau ar divdesmit gadu vēsturi. Lai arī katru reizi tie ir citādāki, tomēr visos ir bijis kas vienojošs, un tas ir lepnums par savu skolu un piederību šai saimei. Šogad šī svinības iekrita janvāra pēdējā dienā un tematiski saistījās ar kūku – karoga svētku kūku. Tā bija nolēmusi skolēnu pašpārvalde kopā ar galvenajiem svētku organizētājiem – 11. klašu audzēkņiem.

> Lasīt tālāk ...

21Dzērves uz saviem spārniem aiznesušas jau trīsreiz septiņus ģimnāzijas rudeņus. Tādēļ mirkli pirms došanās katram uz savu silto zemi, kāda neatlaidīga balss čukstēja – laiks salidot, laiks sanākt atkal visiem kopā zem zaļā jumta. Pusi vasaras astoņdesmit gadus vecā ēka posās, lai skaista sagaidītu savus gājputnus atgriežamies, un 27. augusta pēcpusdienā tas notika: divdesmit viens izlaidums satecēja vienkopus.

Gada balle 2016!

Gaidīsim visus absolventus, bijušos un esošos skolotājus un darbiniekus skolas salidojumā 2016. gada 27. augustā!

Ilgi un rūpīgi gatavotais Euroweek 2015 ir beidzies un nu tas dzīvo vienīgi visu mūsu atmiņā. Esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu gan par tā saturu, pārdomātajām aktivitātēm, gan par sadzīves jautājumu risinājumu. Ar prieku un gandarījumu varam secināt, ka visu kopīgās pūles nav bijušas veltas. Bez Jums, mūsu mīļie absolventi, tas nebūtu bijis iespējams. Tādēļ gribam pateikties visiem, visiem, kas nežēlojāt savu laiku, lai šis pasākums izdotos.