Visspilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Visspilgtāk man atmiņā ir palikušas matemātikas stundas pie skolotājas Birutas Pjalkovskas, kurās pamatīgi tika uzlabotas un iestrādātas analītiskās prasmes, kas ir bijušas noderīgas turpmākajā ceļā pēc absolvēšanas. Kā arī spilgtas atmiņas ir no laika, kad kopā ar citām ģimnāzistēm skolotājās Anitas Putnas uzraudzībā gatavojāmies DSD eksāmenam, kas tolaik tika darīts sakostiem zobiem, bet ieguldītā