Visspilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Gulbenes novada valsts ģimnāzija man paliks atmiņā kā izaugsmes iespējām bagāta skola, par kuru citiem vienmēr stāstu ar lepnumu. Noteikti nevaru aizmirst dalību projektā Euroweek 2013, kad kā 10. klases skolēns ar klasesbiedriem skolotājas Aleksandras Birkovas vadībā devāmies uz Tallinu pārstāvēt Latvijas delegāciju. Pavisam jaunu pieredzi, izkāpjot no savas komforta zonas, ieguvu, piedaloties runas konkursā, kuram noteikti nebūtu pieteicies, ja mani nepierunātu skolotāja Ligita Zitāne. Agri no rīta kopā ar skolotāju daudz tika izrunāti vieni un tie paši teikumi, lai iemācītos pareizajos brīžos, pareizajos ilgumos ieturēt pauzes. Atmiņā paliekošs ir interesantais izpētes posms, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu, skolotāja Dzintara Ziediņa vadībā, pavadot skolā garas pēcpusdienas. Šeit arī vārdos neizsakāms paldies jāsaka skolas vadībai par iespēju doties neaizmirstamā izpētes braucienā uz Vāciju. Ne tikai ieguvu vērtīgus ZPD praktiskos materiālus, bet arī iepazinos ar fantastiskiem cilvēkiem, ar kuriem ik gadu satiekamies, viens pie otra aizbraucot ciemos. Manā dzīvē ļoti nozīmīgs bija arī apjomīgais gatavošanās posms starptautiskajam vācu valodas eksāmenam, kur bez skolotājas Anitas Putnas prasīguma noteikti būtu pēc tam pavisam grūti gājis. 12. klasē man bija lieliska iespēja piedzīvot vienu no skolas vēsturē lielākajiem pasākumiem “Euroweek 2015”, kad šeit tika uzņemtas ES valstu skolu delegācijas. Atmiņā visvairāk paliks tieši tas, cik ļoti pasākuma organizēšanā bija iesaistīts viss skolas kolektīvs ar skolotāju Aleksandru Birkovu priekšgalā. Un galu galā nav iespējams aizmirst savus klasesbiedrus no 7.-9. un 10.-12. klasei ar mūsu superīgajām klases audzinātājām Eviju Grunti un Ingrīdu Zelču. Liels paldies ir jāsaka skolas direktorei Lidijai Ķeķerei, jo šīs sava veida iestatītās vadlīnijas un vīzija par to, kādai jābūt Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, ir noteikti galvenais iemesls, kāpēc par skolas laiku ir tik daudz spilgtu atmiņu!
 
Ieteikumi skolai no šī brīža skatu punkta
No šī brīža skatu punkta ir grūti kaut ko ieteikt. Manuprāt, skolēniem ir pieejams plašs iespēju klāsts izaugsmei.
 
Absolventa stāsts
Gulbenes novada valsts ģimnāzija ir skola, kur skolēniem ir, manuprāt, lieliska iespēja veidot stabilus pamatus savai karjerai un personīgajai izaugsmei. Atskatoties uz aizvadīto laiku šeit, mani visvairāk apbrīno tas, cik iespaidīgas bija tās iespējas, ko skola piedāvāja, ņemot vērā, ka skolā mācījās tikai nepilni 200 skolēni. Novēlu ikkatram topošajam un esošajam ģimnāzistam nestāvēt malā un pilnībā izbaudīt ārpsstundu aktivitātes, jo tieši tās veido visspilgtākās atmiņas par skolā pavadīto laiku!
 IMG_3465 - Elvijs Vanags