Drukāt
Skatīts: 497
Visspilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Ļoti atmiņās palikušas vācu valodas stundas pie sk.Anitas Putnas, kura lika saprast, cik nozīmīgi ir zināt svešvalodas. Atmiņās palicis arī žetonu vakars 12.klasē, jo tad bija sajūta, ka varējām vislabāk izpausties radoši. Tāpat arī nekad neaizmirsīšu būšanu par redaktori skolas avīzē ,,Skats", kas vēlāk pavēra iespēju piestrādāt vietējā avīzē ,,Dzirkstele".
 
Ieteikumi skolai no šī brīža skatu punkta
Patiesībā nav ieteikumu, jo neatceros, ka kaut kas būtu bijis tik slikti, ka vajadzētu ieviest pārmaiņas.
 
Absolventa stāsts
Pēc skolas pabeigšanas devos brīvprātīgajā darbā uz Poliju, lai strādātu ar neredzīgajiem. Tā bija lieliska pieredze, uzlaboju angļu valodas zināšanas, iemācījos poļu valodu, uzrakstīju lugu poliski, un šo lugu uzvedām ar neredzīgajiem bērniem. Tas radīja lielu prieku, jo jau skolas laikā aizrāvos ar teātri. Poļu valodas zināšanas ar laiku kļuva arvien labākas un šobrīd tulkoju dažādus tekstus un dokumentus no poļu uz latviešu valodu. Bet pamatdarbs ir firmā, kas strādā priekš Google. Ja man kāds skolas laikā būtu jautājis, kur sevi redzu nākotnē, nebūtu domājusi, ka būšu tur, kur esmu šobrīd. Vērts pieminēt arī to, ka, dzīvojot Polijā, kopā ar citiem latviešu autoriem izdevu dzejas krājumu "Pastāsti man", kas atrodams arī skolas bibliotēkā. Grāmata bija mans sapnis jau kopš skolas laikiem. Dzeju iemīlēju literatūras stundās pie sk. Zigrīdas Širakas.20190602_214654 - Ance Jolanta Lauva-Salnāja