15.decembrī modes un izklaides centrā Rīga Plaza biznesa izglītības biedrība JA-YE Latvija sadarbībā ar Swedbank rīkoja ikgadējo Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgu. Šogad tas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. Uzsākot šo Ziemassvētku tradīciju pirms vairākiem gadiem, gadatirgū pulcējās ap 30 skolēnu mācību uzņēmumu, taču šogad dalībnieku skaits sasniedza rekordu – tajā piedalījās 129 Skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas, savos pirmajos uzņēmējdarbības mēģinājumos piedāvājot pircējiem visdažādāko produkciju (informācija no - www.smu.lv).

Tuvojoties Ziemassvētkiem arī skolotājiem bija iespēja atcerēties savu bērnību, atnesot uz skolas bibliotēku savas mīļākās bērnībā lasītās grāmatas. No šīm grāmatām tika izveidota neliela izstāde, kuru var apskatīt ikviens interesents Gulbenes novada valsts ģimnāzijas bibliotēkā no 12. decembra līdz 21. decembrim.

Trešdien, 28.novembrī,  Gulbenē notika vācu valodas diena. Tā kā Gulbenes novada valsts ģimnāzija ir viena no 15 Latvijā esošajām Vācijas ārzemju nodaļas (ZfA) partnerskolām, kas gatavo skolēnus starptautiskajam vācu valodas II pakāpes diploma eksāmenam (DSD), tad jau iepriekšējā mācību gada nogalē tika saņemts uzaicinājums no Vācijas atbildīgajām institūcijām organizēt šādu pasākumu Gulbenē. Mūsu skolēni jau no 2004.gada ļoti labi kārto šo eksāmenu un saņem starptautisko diplomu, kas dod iespēju studēt Vācijā, Austrijā vai Šveicē, piedalīties ārpus konkursa  starptautiskajās apmaiņas programmās, studējot Latvijā.
Vācu valodas dienā iesaistījās skolēni no kaimiņu novadu Valsts ģimnāzijām:  Alūksnes, Balviem un Madonas.

Jau 15. gadsimtā humānisti uzskatīja, ka cilvēkam ir jābūt brīvam garā, vispusīgi izglītotam un fiziski spēcīgam. Cilvēks, sevi pilnvērtīgi attīstot, stiprina savas garīgās zināšanas, spējas un fizisko formu. Lai veicinātu jauniešu interesi par garīgajām un fiziskajām aktivitātēm, līdzdarbošanos, patriotiskumu, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde organizēja Sporta dienu, veltītu Lāčplēša dienai.Šīs dienas aktivitātes tika plānotas divās daļās – pirmajā daļā saruna ar Jaunā Rīgas Teātra aktieri Vili Daudziņu, bet otrajā daļā netradicionālas sporta spēles.

Tehniskās jaunrades dienas ir izglītojoši motivējošs pasākumu cikls, kas risinās jau ceturto gadu. Pasākumu mērķis ir rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas jaunieši trešo gadu pēc kārtas labprāt apmeklē šo pasākumu.