1.februārī skolas zālē notika tradicionālie skolas Karoga svētki - „Viena diena mūsu skolā”. Par pasākuma scenāriju un norisi rūpējās 11. kl. skolēni, bet katrai klasei (arī 13. kl.) bija jāatveido kāda skolā pavadītā dienas daļa – ierašanās skolā, pirmās stundas, starpbrīži un dienas noslēgums. Skolēni ar interesi vēroja pasākumu, jo bija iespēja ieraudzīt pašiem sevi – ar visām kļūmēm, neveiksmēm, bēdām un priekiem. Uz nopietnām pārdomām rosināja „Silver” dziesmas, bet starpbrīžiem spriganumu piešķīra „Rūsiņa” dejas solis”.

31.janvārī Skolēnu pašpārvalde devās uz ikgadējo Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu Madonā, kuru organizē Madonas Valsts ģimnāzija. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnu aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē, veicināt sabiedriskā darba organizēšanai atbilstošo iemaņu un prasmju apgūšanu, nostiprināt draudzību valsts ģimnāziju audzēkņu vidū.

8. februārī mūsu skolas komanda piedalījās ikgadējā Latvijas Valsts ģimnāziju erudīcijas konkursā Siguldā.

Interesēties pie sk. Simonas Sniķes.

13. februārī, kad visā valstī notika Ēnu diena, arī mūsu skolā tika rīkots pasākums – Mazā Ēnu diena ģimnāzijā. Pasākuma moto – „Kļūsti uzņēmējs”. Ēnotājiem bija iespēja uzzināt, kādi skolēnu mācību uzņēmumi darbojas ģimnāzijā.