Jau 15. gadsimtā humānisti uzskatīja, ka cilvēkam ir jābūt brīvam garā, vispusīgi izglītotam un fiziski spēcīgam. Cilvēks, sevi pilnvērtīgi attīstot, stiprina savas garīgās zināšanas, spējas un fizisko formu. Lai veicinātu jauniešu interesi par garīgajām un fiziskajām aktivitātēm, līdzdarbošanos, patriotiskumu, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde organizēja Sporta dienu, veltītu Lāčplēša dienai.Šīs dienas aktivitātes tika plānotas divās daļās – pirmajā daļā saruna ar Jaunā Rīgas Teātra aktieri Vili Daudziņu, bet otrajā daļā netradicionālas sporta spēles.

Tehniskās jaunrades dienas ir izglītojoši motivējošs pasākumu cikls, kas risinās jau ceturto gadu. Pasākumu mērķis ir rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas jaunieši trešo gadu pēc kārtas labprāt apmeklē šo pasākumu.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas konference

2012. gada 8. novembrī skolas aktu zālē

18. oktobrī skolas zālē pulcējāmies uz literatūrai veltītu pasākumu. Šoreiz - par godu Alberta Kronenberga 125. dzimšanas dienai. Radoši izpausties varēja skolēni no 7.-9.klasei.

No 27. septembra līdz 3.oktobrim Čehijas pilsētiņā Rokycany risinājās „Euroweek 2012”. Latviju tajā pārstāvēja 8 mūsu skolas 11. un 12. klases skolēni – Marta Katrīna Anže, Kate Annija Ročāne, Santa Augule, Agnija Libeka, Zanda Apine, Laura Igaviņa, Oskars Gailītis un Linards Birznieks – kopā ar skolotājām Aleksandru Birkovu un Edīti Kanaviņu. Šis projekts aizsācies jau 1992. gadā, un tajā piedalās skolēni no 20 ES valstu skolām.