No 26.- 31. martam Gulbenes novada valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Biruta Pjalkovska piedalījās programmas Comenius profesionālās pilnveides seminārā „Izglītība dabā un tās organizēšanas iespējas”. Seminārs notika Islandē, Reikjavikā. Kursu dalībnieki bija skolotāji no dažādām Eiropas valstīm, jauki, ka šādas profesionālās pilnveides iespējas izmantoja skolotāja Biruta un vēl viena skolotāja no Dikļiem. Semināra laikā skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Islandes izglītības sistēmu, apmeklēt skolu, apgūt šīs valsts pieredzi un nostādnes apkārtējās vides izmantošanā mācību procesā, kā arī iepazīt Islandes daudzveidīgo, eksotisko dabu.

Saulainajā 14. aprīļa pēcpusdienā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā pulcējās 6.- 10. klašu skolēni no Gulbenes novada skolām un viesskolēni no Vācijas, lai dziedātu, runātu, spēlētu spēles šajā skaisti skanošajā, taču ne tik vieglajā valodā. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnos vēlēšanos apgūt vācu valodu, izglītot viņus par Vācijas kultūru un tradīcijām, kā arī iepazīstināt visus klātesošos ar viesskolniecēm Sofiju un Sāru, un brīvprātīgo no Vācijas – Danielu.