• 25. un 28. novembrī mācību stundās pie 12. un 11. klases piedalīsies brīvprātīgā darba veicējas no Vācijas Sofija un Natālija.
  • Izmantosim iespēju sarunāties vācu valodā! Domāsim jautājumus!
  • 27. novembrī novada olimpiāde vācu valodā 10.-12. klasēm. Pārbaudīsim savas zināšanas!
  • 28. novembrī ģimnāzijā viesosies vācu valodas starptautiskā eksāmena skolu kurators Latvijā Holgers Dēnes kungs. Viņš ieplānojis tikties ar šī gada DSD eksāmena kandidātēm, ar skolas vadību un izteicis vēlēšanos piedalīties vācu valodas stundā.
  • 3. decembrī starptautiskais eksāmens (rakstu daļa) Valmieras Valsts ģimnāzijā.
  • 16. janvārī starptautiskā eksāmena mutvārdu daļa Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Vācu valodas skolotāja A. Putna.

Brauciens uz Tehniskās jaunrades dienām jau kļuvis par skolas tradīciju, arī šogad 9.novembrī 10 ģimnāzisti piedalījās Tehniskās jaunrades dienā Valmierā. Jaunieši varēja darboties mehānikas praktikumā: ‘’Laiviņas’’, ‘’Lidmodeļi’’, ķīmijas laboratorijās: ‘’Alķīmiķu baterija’’, ‘’Maģiskie audumi’’, elektrostacijā: ‘’Elektrodetektors” un robotikas darbnīcā: ‘’Līnijsekotāji’’. 

10. un 11. oktobrī, karjeras nedēļas ietvaros, mēs, 12.b. klases skolnieces pārstāvējām Gulbenes novada valsts ģimnāziju simulācijas spēlē - sacensībā "Tas ir mans bizness".

Brīvdienu nedēļas piektdienā, 1. novembrī divas komandas no mūsu skolas:  Apvienotie Tankisti un 28. rota devās uz patriotisko spēli, konkursu „Jaunie Rīgas sargi”, kas veidots, atainojot notikumus Latvijas Brīvības cīņās. Konkurss norisinājās Cēsīs, pie Cēsu pils. Pasākuma mērķis bija, lai iesaistītie jaunieši iegūtu zināšanas par Brīvības cīņām.

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana"
(„Developing Confident Global Learning Communities", DEAR).

Gulbenes novads ir iesaistījies projektā „Globālās izglītības sabiedrības veidošana", kura īstenošanas termiņš ir no 2013.gada līdz 2016.gada aprīlim.