2014. gada 6. martā GNVĢ 10. klases skolēni A. Amantovs, G. Dukure, A. Belova, E. Vanags, M. Kaloša, A. Kļaviņš, K. Pujate un audzinātāja I. Zelča devās uz Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamo māju sniegt koncertu Sieviešu dienas noskaņā. Seniori jutās iepriecināti par jauniešu klātbūtni un aicināja atkal ciemos ar koncertu aprīlī.

Skanīgo priekšnesumu palīdzēja sagatavot mūzikas skolotāja L. Anže; paldies par sarūpēto cienastu ģimnāzijas ēdnīcas vadītājai Valentīnai Kalvei.

Deju virpulī!

Tā ir tradīcija, ka katru gadu ģimnāzijā notiek Karoga svētki. Šogad tie notika 24. janvārī. Tie bija jau 18.  Karoga svētki ģimnāzijas pastāvēšanas laikā.

16. janvārī Starptautiskā vācu valodas diploma eksāmena dienā, kad Kate Annija Ročāne un Monta Pužule kārtoja mutisko daļu, iegūstot augstāko novērtējumu -  C1 līmeni, vācu valodas konsultants Latvijā Holgers Dēnes kungs nodeva sūtījumu mūsu skolai no Ķelnes.