27. februārī notika novada vācu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem. Tajā piedalījās divas ģimnāzijas audzēknes: Amanda Ansone un Viktorija Kuļikova. Apjomīgajā darbā, kuru saņēmām no Rīgas, ļoti labi veicās Viktorijai Kuļikovai. No 115 punktiem viņa ieguva 98,5 punktus un tika uzaicināta piedalīties reģionālajā olimpiādē Līvānos.

Šā gada 18.aprīlī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika gadskārtējais pasākums novada 6.-9.klašu skolēniem. Pasākumā piedalījās skolēnu komandas no Gulbenes Bērzu sākumskolas, Daukstes pamatskolas, Galgauskas pamatskolas, Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Litenes pamatskolas, Stāmerienas pamatskolas, Tirzas pamatskolas.

No 15. 04. – 18. 04. mūsu skolā viesojas skolēni un skolotāji no Norvēģijas. Starp mūsu skolu un Frogn vidusskolu Norvēģijā tiek realizēts projekts „Vesela vide - veseli cilvēki". Viesi iepazina Vecrīgu, piedalījās dziedāšanas un deju stundā. Norvēģu skolēni kopā ar mūsējiem devās uz Līgatnes bunkuriem, kuros spilgti attēlota padomju laikā piedzīvotā vēsture. Kalna Pakalniešos projekta dalībnieki guva ieskatu latviešu lauku sētā.

Deju kolektīvs „Rūsiņš" šogad darbojas 17. sezonu. Īpaši nozīmīga šī sezona ir 10.- 12. klašu grupai, jo viņi apguva pieaugušo repertuāru un gatavojas šīsvasaras 25. Vislatvijas Dziesmu un 15. Deju svētkiem. Notika skates, sniegums bija ļoti labs, dejotāji ieguva 1. pakāpi – 47,1 punktus, ir pilntiesīgi svētku dalībnieki.

9. aprīlī mūsu skolā notika Inovatīvās skolas (Lizuma vidusskola) un sadarbības skolu seminārs matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas skolotājiem un skolu administrācijas pārstāvjiem. Seminārā piedalījās skolotāji no Gulbenes vidusskolas, Gulbenes 2. vidusskolas, Lejasciema vidusskolas, Rankas, Galgauskas, Druvienas pamatskolas, Bērzu sākumskolas. Semināra vadmotīvs – „mācīt mācīties...” atspoguļojās dažādās norisēs – mācību stundu vadīšanā, vērošanā un analizē, savstarpējā domu, viedokļu apmaiņā, vērtīgu mācību metožu piedāvājumā.