„Mēmais šovs 2013"

Šogad Gulbenes novada valsts ģimnāzisti pavasari sagaidīja citādāk - no 11.03. līdz 21.03. skolas starpbrīžos norisinājās „Mēmais šovs", kuru organizēja Skolēnu pašpārvalde. Mēmajā šovā piedalījās jaunieši, kā arī skolotāji, kuri mīl jautrību, pozitīvismu, sacensību garu un nezināmo!

21.martā Gulbenē viesojās Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Latvijā Marks Pekala, kurš piedalījās atjaunotā Gulbenes Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo atklāšanā. Pēc depo atklāšanas pasākuma, kurā ar raitu deju soli priecēja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Rūsiņš", saņemot atzinīgus vārdus no viesiem, mūsu skolā viesojās divi ASV militāristi un Gulbenes Zemessardzes 25. kājnieku bataljona pārstāvis.

Jau otro gadu 19. martā mūsu skolas zālē pulcējās novada erudītākie 6.klašu skolēni, lai parādītu savas zināšanas un prasmes Latvijas un Gulbenes novada vēsturē.

22. martā Vidzemes augstskolā notika 4. Vidzemes reģiona Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. No mūsu skolas konferencei tika pieteikti darbi Pedagoģijas, Kulturoloģijas, Ekonomikas, Latviešu valodniecības, Inženierzinātņu sekcijā. Visi darbu autori saņēma aicinājumu uzstāties.

15. martā mūsu skolā viesojās delegācija no Baltkrievijas. Viesi ar interesi uzklausīja mūsu skolas pieredzi mācību procesa organizēšanā, tradīciju uzturēšanā, atzinīgi novērtēja skolēnu formas. Lai rastos priekšstats par latvisko tautas tērpu un deju rakstiem, visus priecēja „Rūsiņa” raitais dejas solis.