Šis pavasaris mums atnesis daudz jaunu izaicinājumu, bet nemainīga ir palikusi vēlme izdarīt visu pēc vislabākās sirdsapziņas un izdarīt vairāk, nekā prasa skolas programma. Attālināti ne tikai mācāmies, bet ari piedalāmies dažādās aktivitātēs.

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde.

Patiesi lepojamies ar Kārļa Boša iegūto 3.pakāpes diplomu un Gunāra Ābeltiņa iegūto atzinību!

Paldies puišiem un skolotājai I. Ločmelei!

Nacionālais skaļās lasīšanas konkurss.

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem: Annijas Iļjenko 1.vieta (vislabākā mūsu novadā),
Annai Emīlijai Anžei 2.vieta un atzinīga piedalīšanās Markusam Vīksnam.

Paldies skolēniem, vecākiem, skolotājai B. Rukmanei un skolotājai B. Dzērvei!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas kolektīvs sveic VISUS mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā un teic: “Pastiepsim pretim viens otram roku, ne lai ko ņemtu vai dotu, bet cits citu lai justu, lai mēs turētos kopā.”(I.Gubiņa) #tautastērpugājiens

“Mēs esam lieli tik, cik mūsu griba.” (Rainis)

“Ņem visu, kā tas ir, un padari visu, kā tu gribi.” (Rainis)

“Mīlēt nevajag pareizi, mīlēt vajag vispār.”(J. Rubenis)

“Laime ir laiks. Piepildīts laiks. Laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks.” (I.Ziedonis)

“Mīlēt nevajag pareizi, mīlēt vajag vispār.”(J. Rubenis)

“Uzdrīkstēties ir skaisti.” (Z.Mauriņa)

“Prieks ir izstarot un izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.”(Z. Mauriņa)

Laiks no 13.marta līdz 14.aprīlim rādās citādāks, nekā līdz šim esam pieredzējuši, jo valstī ir noteikti dažādi ierobežojumi sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.

BET, saglabājot mieru un rīkojoties piesardzīgi, saprotam:

16.03.-22.03., kā jau plānots, ir skolēnu pavasara brīvlaiks, kurā domājam, dzīvojam, darbojamies veselīgi un atbildīgi;
17.03.-19.03. – nenotiek centralizētie eksāmeni svešvalodās;
23.03.-14.04. notiks attālināta mācīšanās (par to informācija būs pieejama e-klases pastā līdz 19.03.), kuras laikā VISI – skolēni, skolotāji, vecāki – iegūstam kompetenču izglītības iemaņas (akcenti: pašvadīta mācīšanās – īpaši vecāko klašu skolēniem; cieša sadarbība ar vecākiem – īpaši jaunāko klašu skolēniem; IT lietošana mācību procesā).
Atceramies, ka jebkura nestandarta situācija ir radīta arī tam, lai no tās gūtu ne tikai dzīves mācību, bet arī meklētu citādākus risinājumus un bagātinātos!

Mūsu skolā Latvijas 101. gadadienu svinējām vairākas dienas. 14. novembrī noskatījāmies divus smilšu kino (“Sprīdīti” un “Stāstu par Latviju”). 15. novembrī vecākajiem skolas skolēniem bija iespēja lūkot 12. klašu meiteņu Līvas, Elīnas, Anetes sagatavoto literāro kompozīciju par personisko un radošo brīvību.