Tā ir tradīcija, ka katru gadu ģimnāzijā notiek Karoga svētki. Šogad tie notika 24. janvārī. Tie bija jau 18.  Karoga svētki ģimnāzijas pastāvēšanas laikā.

16. janvārī Starptautiskā vācu valodas diploma eksāmena dienā, kad Kate Annija Ročāne un Monta Pužule kārtoja mutisko daļu, iegūstot augstāko novērtējumu -  C1 līmeni, vācu valodas konsultants Latvijā Holgers Dēnes kungs nodeva sūtījumu mūsu skolai no Ķelnes.

2013.gada oktobrī tika izsludināta programma Samsung Skola nākotnei. Programmas ietvaros skolotājiem būs iespēja apgūt mācību procesam nepieciešamās jaunas digitālās prasmes. Apgūt, veidot un skolā izmantot sociālos medijus, blogus, infografikas, video, animācijas.

15. janvārī notika skolas sanāksme. Skolas direktore vēlēja visiem veiksmi un izturību  Jaunajā 2014. gadā.